Leren praten via spel en gedeeld plezier

25 sep 2018

Altijd leuk nieuws, als er een artikel geschreven door docenten verschijnt in een vakblad. Leren praten via spel en gedeeld plezier. Dat is de titel van een artikel over FloorPlay in Vakblad Vroeg (oktober 2018). Het artikel is geschreven door Judith Hoevenaars en Natasja van Kollenburg. Beide auteurs zijn FloorPlay-specialist en docent bij de FloorPlay-opleiding van RINO amsterdam.

Uiteenlopende ontwikkelingsproblemen

FloorPlay is een behandelmethode voor stimulering van de ontwikkeling via bevorderen van contact, communicatie en gedeeld plezier tussen ouders en hun kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen waaronder een autismespectrumstoornis of meervoudige beperking. De aanpak sluit aan bij het plezier en de motivatie van het kind. Bij kinderen met spraaktaalproblemen kan op deze manier de basis worden gelegd om taal te gebruiken. In het artikel in Vakblad Vroeg kun je lezen hoe deze methode in de praktijk vooruitgang boekt voor ouders en kinderen. 

FloorPlay opleiding volgen?

RINO amsterdam verzorgt de opleiding tot FloorPlay-coach en FloorPlay-specialist. De methodiek is gebaseerd op zowel het DIR/Floortime-model van Stanley Greenspan en Serena Wieder als op het evidence based PLAY Project van Rick Solomon. Meer informatie over de methode en de opleiding vind je op www.rino.nl/floorplay-opleiding

Image
Moeder dansend met kind


Nieuwsoverzicht

Deel dit artikel

Social media

Volg je ons al op social media?

RINO op Twitter