Gentle Teaching (GT) creëert verbinding bij mensen met een verstandelijke beperking

15 jan 2024

Een manier om mensen met een verstandelijke beperking beter te kunnen ondersteunen is Gentle Teaching (GT). Dit creëert Companionship tussen de cliënt en de begeleider en dat bestaat uit vier pijlers: je veilig voelen, geliefd voelen, je liefdevol kunnen uiten, en met elkaar verbonden voelen. Deze zijn essentieel om de ander te kunnen helpen zich te ontwikkelen. Begeleiders leren om hun handen, ogen, stem en aanwezigheid (binnen GT 'leermiddelen' genoemd) bewust in te zetten en af te stemmen op de behoefte van de cliënt. 

Simone Schipper-Eindhoven (orthopedagoog/GZ-psycholoog, EMDR Practitioner K&J en hoofddocent binnen de GZ-opleiding bij RINO amsterdam) is werkzaam bij Prinsenstichting, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Purmerend. Ze doet onderzoek naar de effecten en potentiële toepassingsmogelijkheden van GT binnen de ondersteuning en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. In een aantal deelonderzoeken kijkt Simone naar verschillende aspecten van GT.

Het eerste deelonderzoek gaat over GT als begeleidingsmethodiek binnen woningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze kijkt in dit deelonderzoek naar het effect van de mentortraining op de kwaliteit van leven, ervaren van Companionship en ervaren van stress bij de cliënten. Haar collega Floris van de Kamer en zij hebben een groep GT-mentoren getraind, die vervolgens verantwoordelijk was voor het trainen en coachen van hun eigen teams in GT. Deze groep werd vergeleken met een groep binnen de organisatie die geen GT-mentor in het team had. De analyse van de resultaten loopt nog, maar het is bijvoorbeeld al te zien dat de ervaren kwaliteit van leven gemeten een jaar na de mentortraining, hoger is bij cliënten in de groep van de mentoropleiding dan in de andere groep.

Het tweede deelonderzoek bestaat uit casestudies naar het effect van GT-videocoaching (GTvc). GTvd is een kortdurende (8-12 weken) interventie die wordt ingezet bij spanning in de interactie tussen begeleiders en cliënten, wat kan leiden tot problematisch ervaren gedrag. Het traject bestaat uit teamsessies en drie individuele video coaching sessies, waarbij de begeleiders feedback krijgen op basis van de pijlers en het gebruik van de leermiddelen van GT. Naast geobserveerde spanning en stress, meten ze ook de fysiologische spanning via 'wearables'. Bij drie cases die nu bijna zijn afgerond, nam de stress af bij cliënten en begeleiders en de mate van Companionship werd sterker. De casestudies lopen nog door tot najaar 2023. 

Gentle Teaching


Nieuwsoverzicht

Deel dit artikel

Social media

Volg je ons al op social media?

RINO op Twitter