Erelidmaatschap voor Marleen Rijkeboer hoofdopleider PT/KP

05 okt 2020

Marleen Rijkeboer en Marjon Nadort werken sinds maart 2020 nauw samen. Marleen is hoofdopleider KP-PT bij RINO amsterdam en Marjon is plaatsvervangend hoofdopleider PT ook bij RINO amsterdam. Samen waren zij aanwezig op 18 september 2020 bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Schematherapie. Lees het verslag van deze prachtige bijeenkomst, waarop Marleen een erelidmaatschap ontving en Marjon als nieuwe voorzitter werd benoemd.

Marleen Rijkeboer is 12 jaar lang betrokken geweest bij de Vereniging voor Schematherapie. Zij zat in verschillende besturen, zowel nationaal als internationaal. Tevens is zij jarenlang bestuurslid geweest bij de ISST. Als hoogleraar Klinische Psychologie heeft ze haar steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van schematherapie, waarbij zij al 25 jaar actief betrokken is bij de schematherapie in Nederland en het buitenland.

Haar invloed in Nederland is voor de schematherapie enorm geweest: als voorzitter, hoogleraar, onderzoeker en begeleider van vele promovendi. Tevens heeft zij een grote rol vervuld in de transitie van het Register Schematherapie naar de Vereniging Schematherapie. In de samenwerking met VGCt en VEN heeft zij weten te bewerkstellingen dat de inhoudelijke verenigingen een belangrijke rol blijven vervullen in het beroepengebouw.

Dit alles ging gepaard met een tomeloze energie. Waarbij ze, goed voorbereid, met vrolijke toon, goede structuur gaf aan de vergaderingen.

Daarnaast heeft Marleen een enorme flux de bouche, zegt dingen op de juiste momenten en weet met veel flair schemacongressen voor te zitten.

Marleen is een fantastische verbinder met oog voor lief en leed.

Volgens de penningmeester Joost Beek is Marleen een toonbeeld van Unlimited Reparenting.

Voorwaar een voorzitter om trots op te zijn. Joost Beek deed Marleen blozen met zijn loftuitingen.

Tevens werd haar het eerste erelidmaatschap van de VSt verleend en is zij genomineerd als Honorary Life Membership van de ISST. Wilt u echt meegenieten, kijk dan naar de vlammende speech van penningmeester Joost Beek.

Zij werd opgevolgd door Marjon Nadort, die ook al 25 jaar betrokken is bij de schematherapie in Nederland. Marjon was mede oprichter van het eerste Register Schematherapie. Zij is eveneens 25 jaar betrokken bij de opleiding, training en supervisie van schematherapeuten in binnen- en buitenland. Marjon introduceerde zichzelf met een korte speech waarbij zij de scheidende voorzitter bedankte voor de uitnodiging om zowel plaatsvervangend hoofdopleider PT bij de RINO Amsterdam te worden, als ook voorzitter van de VSt. Marjon bedankt Marleen voor haar vertrouwen. Zij onderstreepte dit met het volgende citaat van Arthur Japin uit ‘Een schitterend gebrek’.

‘Dit is enige wat telt:

Dat iemand meer in jou ziet

Dan je wist dat er te zien was’

Vervolgens maakte Marjon een bruggetje tussen de geweldige lezing van David Bernstein die middag en de manier waarop zij de schematherapie en ook het komende voorzitterschap zag met de volgende woorden:

“Ik geloof zeker dat we allemaal op de een of andere manier beschadigingen oplopen. Hoe zouden we ze niet kunnen oplopen, behalve in een wereld van volmaakte ouders, broers en zusters, buren, lotgenoten? En daarna is er de vraag waar zoveel van afhangt: hoe we op die beschadigingen reageren: of we ze aanvaarden of verdringen, en hoe dat van invloed is op onze betrekkingen met anderen. Sommigen aanvaarden de beschadigingen en proberen ze te verzachten: sommigen proberen hun hele leven andere beschadigden te helpen: en dan zij er nog degenen die vooral bezig zijn verdere beschadiging van zichzelf te voorkomen, tot elke prijs. En dat zijn degenen die meedogenloos zijn, en degenen voor wie je moet oppassen”. (Julian Barnes, The Sense of an Ending, 2011).

Hierna werd Marleen opnieuw in het zonnetje gezet met prachtige bloemen waarbij ze door de nieuwe voorzitter werd geprezen om haar warme en menselijke kant en benoemd als een ‘prachtig mens’, een feest om mee samen te werken.

Marleen en Marjon hebben het afgelopen half jaar nauw samengewerkt: Marleen is hoofdopleider KP-PT bij de RINO Amsterdam. Marjon is plaatsvervangend hoofdopleider PT bij de RINO Amsterdam.

Voorwaar een prachtige bijeenkomst, goed georganiseerd in de Jaarbeurs met inachtneming van alle COVID-19 maatregelen.


Nieuwsoverzicht

Deel dit artikel

Social media

Volg je ons al op social media?

RINO op Twitter