Drie aandachtsgebieden vallen samen in de EED

26 mrt 2020

Prof. dr. Marrie Bekker is sinds maart 2019 hoofdopleider van de GZ opleiding bij RINO amsterdam. Ze neemt een indrukwekkende bagage aan kennis en ervaring mee en geeft daarmee richting en invulling aan de GZ-opleiding.

Marrie Bekker presenteerde eind 2019 een visie-document over de toekomst van de GZ opleiding. In een tijd waarin de GZ aan veel veranderingen onderhevig is en de noodzaak een toekomstbestendige GGZ te creëren, is het extra belangrijk om daaraan als GZ-opleiding bij te dragen. Dat doet RINO amsterdam onder meer door binnen de opleiding systematisch, door alle curriculum onderdelen heen, aandacht te besteden aan Evidence based kennis, methoden en technieken, aan E-health en aan Diversiteit.

BeroepsEED

De PIOG’s leggen, ter onderstreping van het gewicht van hun beroep als GZ-psycholoog, aan het einde van de opleiding de beroepseed af. Min of meer toevallig, maar in lijn met het belang van de drie aandachtsgebieden, vormen de beginletters van de aandachtsgebieden ook het woord EED.

Evidence based

De eerste E staat voor Evidence based. De kennis, methoden en technieken die ingezet worden in de GGZ zijn gebaseerd op evidence, waarvoor resultaten uit wetenschappelijk onderzoek een belangrijke basis vormen. Zo rust je GGZ-professionals toe met beproefde en gedegen behandelmethoden Voor depressie is dit naast CGT ook bijvoorbeeld IPT; en ook EMDR behoort tot evidence-based behandelingen zoals bij trauma-gerelateerde klachten. Er wordt meer keuzevrijheid gecreëerd in het programma, o.a. om de PIOGs in staat te stellen zich meer van deze behandelopties eigen te maken. De docenten van RINO Amsterdam komen veelal uit de praktijk; het is vanwege de nadruk op Evidence belangrijk ook universitaire onderzoekers en docenten – die hier toe vaak de snelste en gemakkelijkste toegang hebben, weer meer met de GZ-opleiding te verbinden.

E-health

De tweede E staat voor E-Health.  Als manier om kennis over te brengen maar vooral als onderdeel van diagnostiek en behandeling. Voor docenten betekent dat bijvoorbeeld online modules combineren met klassikaal lesgeven in blended cursussen. Maar in de toekomstbestendige GZ-opleiding bij RINO amsterdam gaat e-health in haar inmiddels vele gedaanten en vormen een systematisch onderdeel gaan vormen van vrijwel alle curriculumonderdelen.

Diversiteit

De D staat voor Diversiteit. In een samenleving waarin sprake is van toenemende diversiteit, zoals op basis van etnische herkomst en generatie, in combinatie met sociaal-economische status, sekse/gender, IQ/opleidingsniveau (verstandelijke beperking, hoogbegaafdheid), etc. is het van belang dat PIOG’s expliciet opgeleid worden om goed aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van deze variatie in de populatie. Met oog voor de demografische diversiteit binnen doelgroepen qua psychopathologie, zoals verschillen tussen jong en oud, in intelligentieniveau, in etniciteit, etc. en tussen mannen en vrouwen.

Wil je meer weten over de verschillen tussen mannen en vrouwen? Lees dan het Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen, onder redactie van prof. Marrie Bekker e.a. Dit handboek is te koop via Boom Psychologie.


Nieuwsoverzicht

Deel dit artikel

Social media

Volg je ons al op social media?

RINO op Twitter