Traject toetsing en scholing Herregistratie Psychotherapeut

Namens alle opleidingsinstellingen verenigd in de Vereniging LOGO coördineert de Stichting PDO-GGZ Utrecht de uitvoering van het traject toetsing en scholing Herregistratie Psychotherapeut.

Afbeelding verwijderd.

 • Herregistratie PT

  Op 1 januari 2012 heeft het ministerie van VWS de herregistratie van psychotherapeuten ingevoerd. Met deze invoering is de termijn van vijf jaar (tot 1 januari 2017) begonnen, waarbinnen psychotherapeuten hun registratie in het BIG-register kunnen verlengen op basis van de gestelde voorwaarden aan periodieke registratie. U komt in aanmerking voor herregistratie indien u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). Voldoet u niet aan de werkervaringseis, dan geldt voor u de scholingseis. Op de website van het BIG-register kun u nazoeken wat voor u van toepassing is:
  http://www.bigregister.nl/herregistratie/psychotherapeut/.

 • Scholingseis

  Binnen de scholingseis moet u door middel van een toets aantonen dat u de kerncompetenties en kernvaardigheden van het beroep goed beheerst. Indien u van mening bent dat u over deze competenties en vaardigheden beschikt, kunt u er voor kiezen direct de toets te maken. Indien u zich wilt voorbereiden op de toets kunt u er voor kiezen één of meerdere scholingsmodules te volgen. De inhoud van de ontwikkelde scholingsmodules voor beide beroepen is direct gerelateerd aan de inhoud van de toetsonderdelen. Het volgen van scholingsmodules is niet verplicht.
   
  Alle informatie over het scholingstraject Herregistratie Psychotherapeut en de toets kunt u verder vinden in de Studiehandleiding Traject toetsing en scholing Herregistratie Wet BIG Psychotherapeut.
  Alle inhoudelijke en praktische informatie vindt u via onderstaand aanbod van scholingsmodules.

 • De toets

  De toets voor het beroep psychotherapeut bestaat uit de volgende vier toetsonderdelen:
  a. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandelplan
  b. Een vaardighedentoets op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandelplan (portfolio)
  c. Een beroepsinhoudelijke kennistoets op het gebied van behandeling en evaluatie
  d. Een vaardighedentoets op het gebied van behandeling en evaluatie (portfolio)

  Voor de toetsonderdelen zijn varianten ontwikkeld voor de differentiaties ‘Volwassenen & Ouderen’ en ‘Kinderen & Jeugd’. U kiest zelf welke variant u maakt. Wanneer u alle toetsonderdelen met succes afrondt, krijgt u het Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan de aanvraag voor herregistratie worden gedaan.

  NB Inschrijving voor een toets is steeds een combinatie van twee van de vier toetsonderdelen: een kennistoets en vaardighedentoets (a en b resp. c en d). Voor de herregistratie dient u alle vier toetsonderdelen met succes af te ronden.
  De data voor de landelijke toetsdagen en cursussen vindt u hier.