FGZPT

FGZPT

In het register van klinisch psychologen en het register van klinisch neuropsychologen staan ruim 2000 professionals ingeschreven. De herregistratietermijn is 5 jaar.

Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is het gevolgd hebben van minimaal 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing.

Op de website van de FGzPT staan alle cursussen die ter accreditatie zijn aangeboden. De RINO heeft een groot aantal geaccrediteerde cursussen in het aanbod. Deze treft u hieronder in alfabetische volgorde aan.

Hieronder treft u een overzicht van de geaccrediteerde cursussen.