Veiligheid en participatie

 

Docentenworkshop | Veiligheid, participatie en cohesie bevorderen in de virtuele klasruimte
Heb je al ervaring met online lesgeven? En wil je nieuwe manieren leren om voor de cursisten in de virtuele klasruimte een veilig lesklimaat te creeren? Door hen nog beter te betrekken bij de les en ze nog meer met elkaar te laten samenwerken. 

Heb jij al online lesgegeven via Zoom? Dan herken je waarschijnlijk het volgende: het is niet altijd makkelijk om contact te maken met de groep en om de cursisten contact te laten maken met elkaar. Omdat je de sfeer in de groep als docent niet kunt ‘voelen’ is het lastig te peilen of de groep echt bij de les is. Het is moeilijk in te schatten of de deelnemers enthousiast of afwachtend zijn, ontspannen of juist gestrest, en of de lesstof een antwoord geeft op hun vragen?

In de interactieve workshop ‘Veiligheid, participatie en cohesie bevorderen in de virtuele klasruimte’ zoomen we in op de volgende vragen:

  • Hoe zorg je ervoor dat iedereen actief participeert en er een gevoel van cohesie ontstaat?
  • Hoe creëer je een klimaat geoefend kan worden?
  • Hoe maak je er een samenwerking van, waarin ruimte is voor een wisselwerking tussen alle aanwezigen in de virtuele klasruimte?


Als je dat allemaal voor elkaar hebt, dan is er sprake van kennisoverdracht in een inspirerende en veilige omgeving.

Je leert in de workshop:

  • om beweeglijkheid te brengen waar onbeweeglijkheid dreigt.
  • om te verbaliseren wat in fysiek contact vanzelfsprekend overkomt.
  • om non-verbale aspecten op een andere manier aan de oppervlakte te krijgen.

Na afloop heb jij kennis over hoe je in een onbekende groep samenhang brengt en heb je manieren geoefend die van pas gaan komen bij jouw eigen cursus en in andere online lessituaties.

Gegeven door zeer ervaren docenten Hans de Ruiter (tot voor kort plv. hoofdopleider PT, docent, groepstherapeut etc) en Els Dekker (arts en psychotherapeut werkzaam in de GGZ, opleider en consulent voor huisartsen, psychologen, SPV’ers, POH-GGZ).

Deelname is gratis voor docenten van RINO amsterdam.