Mevr. prof.dr. M.H.J. Bekker (Marrie)

Marrie Bekker is sinds maart 2019 hoofdopleider van de GZ-opleiding bij RINO amsterdam. Als zodanig is ze ook als bijzonder hoogleraar verbonden aan de vakgroep Klinische Psychologie van de VU. Daarnaast is ze sinds 2007 hoogleraar Klinische Psychologie bij het Departement Medische en Klinische Psychologie van de Universiteit van Tilburg. Zij is als GZ-psycholoog werkzaam bij de afdeling Persoonlijkheidsstoornissen van de Hoofdlijn.

Haar onderzoeksinteresse richt zich op de relatie tussen de transdiagnostische factor autonomie-gehechtheid, gender en psychopathologie; op effectiviteit van autonomieversterkende interventies en op diversiteitscompetentie.

Marrie Bekker studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar op de relatie tussen autonomie, gender, en angst- en eetstoornissen. Ze werkte onder meer als groepstherapeut bij het Centrum voor Eetstoornissen in Amsterdam, als klinisch-psychologisch onderzoeker aan de UvA, als GZ-psycholoog bij GGZ De Meren te Amsterdam, en als universitair (hoofd)docent Vrouwenstudies en Klinische gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Ze publiceerde over onderwerpen als autonomie, hechting, angst en depressiviteit; eetstoornissen, en persoonlijkheidsstoornissen en de invloed van hechting op antisociaal gedrag.