Mevr. M.J.E. Huigen (Marieke)

Marieke is orthopedagoog, Infant Mental Health specialist en Floorplay specialist. Ze heeft ervaring opgedaan in de jeugdzorg, kinder- en jeugdGGZ, cluster IV onderwijs en de verstandelijk gehandicaptenzorg. Momenteel werkt ze bij een GGZ instelling in Noord-Holland en is daarnaast werkzaam in eigen praktijk.

Waarom werkt u in de GGZ?

Ik voel me bevoorrecht met een jeugd vol mogelijkheden en kansen. Ik gun anderen dat ook en zeker de kinderen en hun gezinnen waarbij dit minder vanzelfsprekend is. Ik ben elke keer weer oprecht blij als ik daar ook maar een beetje aan kan bijdragen.

Waarom geeft u graag les?

Kennismaking met het gedachtegoed van Greenspan is voor mij een belangrijk stukje van de puzzel geweest in de kijk op problematiek bij ouders en hun kinderen. Het heeft me geholpen mijn kennis, vaardigheden en visie op hulpverlening verder te ontwikkelen. Dit gedachtegoed speelt ook een belangrijke rol in de Infant Mental Health. Wat me zo aanspreekt is het geintegreerde denken en werken, de toepasbaarheid ervan in elke omgeving waar men werkt met ouders en hun (zeer) jonge kind.
Omdat het mij zoveel heeft gebracht, geef ik dit graag door aan collega hulpverleners, in de hoop dat zij er net zoveel aan hebben als ik.
Het charmante van Floorplay is de unieke samenwerking met ouders en hulpverleners. Het is mooi om te zien dat ouders niet alleen hulpvragers zijn, maar ook partners in de hulpverlening.

Hoe ziet uw vakgebied er in de toekomst uit? Welke kant gaat het op? In welk (ander) specialisme zou u uzelf nog graag verder bekwamen/verdiepen?

Het zijn momenteel hectische tijden in de zorg. Ik hoop dat de Infant Mental Health zich een stabiele plek kan verwerven in de brede range van hulp aan ouders en hun (zeer) jonge kind.

Wat betreft mijn eigen wensen….Ik zou me o.a. graag nog verder verdiepen in psycho analytisch denken en werken… Dat is het mooie van het vak, je kunt je alitjd blijven ontwikkelen en nieuwe kennis opdoen.