Mevr. M.C.Q. Bakker (Maartje)

 

Maartje Bakker MSc is K&J-psycholoog NIP / Orthopedagoog NVOen Schoolpsycholoog, zij werkt als consulent Passend Onderwijs bij het SWV Utrecht Primair Onderwijs. Zij heeft eerder bij Taalschool Het Mozaïek gewerkt, waar nieuwkomers in de leeftijd van 4-12 jaar intensief taalonderwijs krijgen en aandacht wordt geschonken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen binnen een nieuwe cultuur. Zij heeft tevens ervaring in het werken in een multiculturele setting op het Caribisch eiland Sint Maarten en heeft als leraar basisonderwijs met Marokkaanse en Turkse kinderen in Rotterdam en Delft gewerkt.