Mevr. E.P. Bolijn (Elly)

Elly Bolijn Gz psycholoog en Psychotherapeut, Leertherapeut en Supervisor NVP en Opleider - Supervisor TFP. Woonachtig in Amsterdam en als vrijgevestigde werkzaam in eigen Praktijk (www.praktijk-bolijn.nl).

Verder actief in het bestuur van TFP Nederland.

motivatie als hulpverlener

De laatste 10 jaar bevlogen geraakt door een specifieke methodiek binnen het Psychodynamische gedachtengoed; de Transference Focused Psychotherapy. Het betreft werken vanuit de overdracht, gefocust op al wat er te voelen valt tussen client en therapeut in de kamer. Ik ben dit gaan ervaren als zo’n heilzame manier van behandelen bij m.n. Persoonlijkheidsproblematiek, gericht op de borderline persoonlijkheids organisatie.
Juist het accent op het heden, het hier en nu maakt elke therapiesessie als zo levendig, zo krachtig, bijdrage leverend aan het voor de client uiteindelijk loslaten van de oude patronen en nieuwe durven toelaten en integreren.
Het grote verschil tussen praten over… en in het moment zelf durven gaan voelen, ervaren wat er zoal is. Als docent is het vooral dit proces dat ik hoop over te kunnen dragen. De uitdaging cursisten bewust te laten worden van wat client je doet voelen. En dit als instrument te durven gaan gebruiken.
Nu inmiddels een aantal jaren lesgevend aan de RINO te Amsterdam blijft het genieten hoe de leergierige cursisten reuze enthousiast raken als ze meer oog krijgen voor de overdrachtsgevoelens.
De cursisten ervaren dit vaak als een nog vrij onbekend gebied en als verrijkend voor hun vak als psychotherapeut. Ik ben het zeer met hen eens.
Dit vak lijkt me dan ook van blijvend essentieel belang als onderdeel van de Opleiding tot Psychotherapeut.