Mevr. E. de Wolf (Esther)

drs. Esther de Wolf is psychotherapeut en systeemtherapeut, Master Solution Focused Therapy, gecertificeerd CDOi/FIT trainer, docent, supervisor en opleider. Zij werkt 2 dagen in een eigen praktijk in Amsterdam met zowel kinderen als volwassenen en geeft de rest van de tijd onderwijs en trainingen waarin “het oplossingsgerichte perspectief” centraal staat.
Naast onderwijs en trainingen over het oplossingsgerichte perspectief in de GGZ verzorgt zij ook trainingen op scholen, in ziekenhuizen, bij onderwijsbegeleidingsdiensten en doet coachingstrajecten bij bedrijven op basis van deze benadering.
Esther studeerde psychologie aan de UVA en studeerde eind jaren 80 af als ontwikkelingspsycholoog. Hierna volgde zij van 1990 – 1994 de opleiding tot psychotherapeut (specialisatie kinder en jeugd) bij RINO NH. Tijdens deze opleiding werkte zij op de kinder en adolescentenafdeling van Mentrum in Amsterdam: tegenwoordig Arkin. Zij is daar tot 2007 blijven werken. Sindsdien werkt zij zelfstandig.

Lidmaatschappen: Lid van de NVP, NVRG, VKJP, LVVP en VOPN

Zie ook de website van Esther de Wolf, https://www.estherdewolf.nl.

Publicaties

  • Wolf, E. de (2008) In: Leskes – Kraan, L.J.A.; Nuhoff – den Hollander, C.K. & Schlattmann, N.E.F. (red.): Kinder & Jeugdpsychotherapie 53, 3: De kunst van het verlangen ( 5 – 17).
  • Wolf, E. de (2006), In: Lamers, E.; Bosch, F.;Hinderink, L. & Verschuren, C. (red.): Handboek psychologie in de eerste lijn. Kortdurende behandeling van veel voorkomende problemen: Enkele kortdurende psychotherapiën en technieken: Oplossingsgerichte therapie( 203-207). Amsterdam: Harcourt
  • Wolf E. de & Oomen, A.(2004) In: Roosen, C.J.A.; Savenije A.;Kolman, A. & Beuderman R. (red.): Adolescenten en de liefde. Adolescenten en de nieuwe media:…hst?...wr wasje van8 ? (192 – 199) Assen : van Gorkum
  • Wolf, E. de & Fevere de Ten Hove, M. Le (2014). In: Savenije A.; van Lawick M.J.; Reijmers E.T.M.(red.): Handboek systeemtherapie (Tweede herziene druk): H 21 Oplossingsgericht perspectief (325-337) Utrecht: de Tijdstroom
  • Wolf, E. de (2014). In: Savenije A.; van Lawick M.J.; Reijmers E.T.M.(red.): Handboek systeemtherapie (Tweede herziene druk): H 31 Oplossingsgericht partnerrelatietherapie (443-453) Utrecht: de Tijdstroom.