Dhr. C. de Custer (Co)

Co de Custer is sinds begin 2008 partner bij Eduquality. Hij is gespecialiseerd in het strategisch en operationeel ondersteunen van besturen en scholen bij het organiseren van onderwijs en zorg.

Na zijn studie onderwijskunde heeft hij zich verdiept in de verschillende aspecten van Passend Onderwijs, onder andere in het project Weer Samen Naar School (WSNS). Hij heeft meerdere directiefuncties vervuld in het speciaal (basis)onderwijs.

Waarom geeft u graag les?

Ik geef graag les bij de RINO omdat ik daar de echt inhoudelijke kanten van Passend Onderwijs ontmoet. Mijn benadering leidt ertoe dat alle verschillende actoren vanuit gedeelde kennis en een heldere visie dit belangrijke beleidsterrein leren benaderen om zo geschikte gesprekspartners op verschillende niveaus te worden. Ik voel me het meest op mijn plaats in omstandigheden waarin behoefte is aan verheldering, visie en structuur.