Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Cursusaanbod speciaal voor docenten

RINO amsterdam biedt docenten deskundigheidsbevordering aan. Op die manier houden we samen de kwaliteit van ons onderwijs op peil. Als GGZ-professionals een betere opleiding krijgen, dan hebben cliënten daar in de praktijk ook profijt van.

De workshops, trainingen en cursussen die je op deze pagina vindt zijn gratis en enkel toegankelijk voor docenten die les geven bij RINO amsterdam.

Klik op één van de grijze balkjes voor meer informatie over de specifieke workshops.

Veiligheid, participatie en cohesie bevorderen in de virtuele klasruimte

Heb jij al ervaring met online lesgeven en ga je (binnenkort) weer online onderwijs geven bij RINO amsterdam? Meld je dan snel aan voor deze gratis workshop.

 

Heb jij al online lesgegeven via Zoom? Dan herken je waarschijnlijk het volgende: het is niet altijd makkelijk om contact te maken met de groep en om de cursisten contact te laten maken met elkaar. Omdat je de sfeer in de groep als docent niet kunt ‘voelen’ is het lastig te peilen of de groep echt bij de les is. Het is moeilijk in te schatten of de deelnemers enthousiast of afwachtend zijn, ontspannen of juist gestrest, en of de lesstof een antwoord geeft op hun vragen?

In de interactieve workshop ‘Veiligheid, participatie en cohesie bevorderen in de virtuele klasruimte’ zoomen we in op de volgende vragen:

 • Hoe zorg je ervoor dat iedereen actief participeert en er een gevoel van cohesie ontstaat?
 • Hoe creëer je een klimaat geoefend kan worden?
 • Hoe maak je er een samenwerking van, waarin ruimte is voor een wisselwerking tussen alle aanwezigen in de virtuele klasruimte?

Als je dat allemaal voor elkaar hebt, dan is er sprake van kennisoverdracht in een inspirerende en veilige omgeving.

Je leert in de workshop:

 • om beweeglijkheid te brengen waar onbeweeglijkheid dreigt.
 • om te verbaliseren wat in fysiek contact vanzelfsprekend overkomt.
 • om non-verbale aspecten op een andere manier aan de oppervlakte te krijgen.

Na afloop heb jij kennis over hoe je in een onbekende groep samenhang brengt en heb je manieren geoefend die van pas gaan komen bij jouw eigen cursus en in andere online lessituaties.

Gegeven door zeer ervaren docenten Hans de Ruiter (tot voor kort plv. hoofdopleider PT, docent, groepstherapeut etc) en Els Dekker (arts en psychotherapeut werkzaam in de GGZ, opleider en consulent voor huisartsen, psychologen, SPV’ers, POH-GGZ).

Inleiding didactische vaardigheden | 2-daagse cursus

Als enthousiaste beroepsbeoefenaar wil jij natuurlijk jouw expertise overbrengen, maar als docent heb je andere vaardigheden nodig dan als therapeut. Goed onderwijs geven is een vak op zich. Een leuk en inspirerend vak, dat je moet ontwikkelen en onderhouden. Daarom bieden we jou kosteloos een cursus Didactische vaardigheden aan bestaande uit twee dagdelen.

Geef jij nog niet zo lang les bij RINO Amsterdam? Of wil jij je naast het zo goed mogelijk overbrengen van de inhoud, meer verdiepen in de leerbehoeften van de deelnemers en hierop inspelen? Dan sluit deze training bestaande uit twee dagdelen daar goed bij aan. Naast theorie is er ook ruimte voor oefenen en uitwisseling.

Tijdens de cursus

 • Ervaar je hoe je een goed draaiboek gebaseerd op leerdoelen maakt.
 • Maak je kennis met diverse activerende werkvormen en weet je welke werkvormen passen bij welke doelen.
 • Krijg je meer inzicht in kenmerken van deelnemers en hoe je hier goed bij aan kunt sluiten.
 • Krijg je meer inzicht in de leerbehoeften van je deelnemers en leer je daar goed op in te spelen.
 • Versterk je jezelf in het omgaan met weerstand in de groep.

Criteria voor deelname

Alle docenten die op regelmatige basis lesgeven of les gaan geven bij RINO Amsterdam zijn welkom om deel te nemen aan deze (kosteloze) training. Om optimaal te kunnen profiteren van de training, is het van belang dat je beide dagdelen aanwezig kunt zijn. De verschillende trainingselementen komen namelijk mede door de groepsinteractie goed tot zijn recht. Tevens zal er een huiswerkopdracht gegeven worden tussen de twee lesmomenten.

Over docent Ruthie Werner

Naast haar werk als klinisch psycholoog en bestuurslid van de NVGzP is Ruthie sinds 2014 actief als docent voor de GZ-opleiding bij de RINO en voor afdeling nascholing. Zij heeft de trainersopleiding bij ICM gevolgd en is aangesloten bij NOBTRA.

Over docent Barbara Mulder

Barbara Mulder is Arbeids & Organisatiepsycholoog en heeft een grote passie voor slapen en trainen. Zij heeft veel cliënten weer goed leren slapen en veel behandelaren opgeleid tot slaapexperts. Barbara is actief bij RINO Amsterdam als docent, zowel bij de afdeling Nascholing als bij de GZ-opleiding. Barbara heeft de trainersopleiding bij het ICM gevolgd en is aangesloten bij NOBTRA. Zij vindt het leuk haar opgedane ervaring over te brengen aan andere docenten.

Contact