Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ

hoogbegaafden helpen leren, denken en leven

tweedaagse cursus
529.20.01
€ 525,-

Inclusief (online) literatuur en lunch.

.
2 maandagen van 09.30 - 16.30 uur.
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
28 Okt 2020

Hoogbegaafdheid is geen stoornis of probleem. Toch hebben kinderen, jongeren en volwassenen die hoogbegaafd zijn nog al eens problemen met leren, of op een andere gebied, bijvoorbeeld sociaal emotioneel. De oorzaak van problemen met leren wijkt niet eens zo veel af van die van ‘echte’ leerproblemen: het reguliere onderwijsaanbod is niet aangepast aan de behoefte van deze leerling. Dit leidt in veel gevallen tot problemen, die uiteenlopen van verveling in de klas tot onaangepast gedrag of depressiviteit.

doelgroep

Deze cursus is met name bedoeld voor (school)psychologen en orthopedagogen die te maken hebben met schoolgaande kinderen en adolescenten, maar ook voor diegenen die in een psychologische praktijk werken waar ze cliënten tegenkomen die, naast het hebben van andere problemen, ook hoogbegaafd zijn of, ten gevolge van hoogbegaafdheid, tegen problemen aanlopen.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat ook die hoogbegaafde kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen te zien, waarbij signalering minder voor de hand ligt, omdat ze niet de prestaties laten zien die je bij hoogbegaafdheid zou verwachten. Een ander doel is dat, op het moment dat duidelijk is dat iemand hoogbegaafd is, men ook de handvatten heeft om daar op adequate wijze mee om te gaan.

inhoud

  • de diagnose hoogbegaafdheid, onderzoeksinstrumentarium;
  • manifestaties van hoogbegaafdheid, w.o. onderpresteren;
  • aanpassing schoolprogramma’s, psycho-educatie ouders en leraren;
  • hoogbegaafdheid en AD(H)D, autisme of leerproblemen.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, casusbesprekingen (bij voorkeur casussen van de deelnemers zelf) en praktische oefeningen.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 4 uren
overig 4 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 4 uren
overig 4 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mia Frumau is GZ-psycholoog en Psychotherapeut (BIG)

Lees verder

Desirée Houkema is ECHA-Specialist in Gifted Education en psycholoog en is daarnaast op Kunstmatige Intelligentie afgestudeerd.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact