Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ

hoogbegaafden helpen leren, denken en leven

tweedaagse cursus
529.19.01
€ 485,-
Inclusief (online) literatuur en lunch.
2 donderdagen van 09.30 - 16.30 uur.
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
Wordt gepland 2e helft 2019, inschrijven is vrijblijvend.

Hoogbegaafdheid is geen stoornis of probleem. Toch hebben kinderen, jongeren en volwassenen die hoogbegaafd zijn nog al eens problemen met leren, of op een andere gebied, bijvoorbeeld sociaal emotioneel. De oorzaak van problemen met leren wijkt niet eens zo veel af van die van ‘echte’ leerproblemen: het reguliere onderwijsaanbod is niet aangepast aan de behoefte van deze leerling. Dit leidt in veel gevallen tot problemen, die uiteenlopen van verveling in de klas tot onaangepast gedrag of depressiviteit.

doelgroep

Deze cursus is met name bedoeld voor (school)psychologen en orthopedagogen die te maken hebben met schoolgaande kinderen en adolescenten, maar ook voor diegenen die in een psychologische praktijk werken waar ze cliënten tegenkomen die, naast het hebben van andere problemen, ook hoogbegaafd zijn of, ten gevolge van hoogbegaafdheid, tegen problemen aanlopen.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat ook die hoogbegaafde kinderen, adolescenten en (jong) volwassenen te zien, waarbij signalering minder voor de hand ligt, omdat ze niet de prestaties laten zien die je bij hoogbegaafdheid zou verwachten. Een ander doel is dat, op het moment dat duidelijk is dat iemand hoogbegaafd is, men ook de handvatten heeft om daar op adequate wijze mee om te gaan.

inhoud

wanneer spreek je van hoogbegaafdheid? Verschillende definities en modellen worden kort besproken;
hoe stel je de diagnose hoogbegaafdheid? Welk onderzoeksinstrumentarium gebruik je daarvoor en wat is er nog meer nodig;
het gaat er in een onderzoek niet om òf iemand hoogbegaafd is, maar of een eventuele hoogbegaafdheid de problemen van iemand kan verklaren, en, zo ja, op welke manier zij of hij daarin kan worden begeleid. Duidelijk zal worden dat hoogbegaafdheid zich op meerdere manieren kan manifesteren. Een belangrijk probleem is onderpresteren, waar dan ook tijdens de cursus verder op in zal worden gegaan;
welke adviezen geef je in het geval van hoogbegaafdheid (aanpassing schoolprogramma; psycho-educatie ouders en leraren; wanneer is het voldoende om de leerling binnen de eigen klas wat extra leerstof aan te bieden en (wanneer) is het gewenst om een hoogbegaafde leerling naar een speciale school voor hoogbegaafden te laten gaan?;
soms is alleen een aanpassing van het schoolprogramma niet voldoende en is een vorm van psychotherapie geïndiceerd. Welke therapie is dan het meest geschikt?;
een speciale groep hoogbegaafde leerlingen zijn leerlingen die naast hun hoogbegaafdheid ook nog lijden aan stoornis, zoals AD(H)D, autisme of een leerprobleem hebben, de zogenaamd ‘double labeled’ leerlingen. Hoe ga je met deze groep om?.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, casusbesprekingen (bij voorkeur casussen van de deelnemers zelf) en praktische oefeningen.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 4 uren
overig 4 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
KNMG Accreditatiebureau Algemene Nascholingtoegekend12 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
diagnostiek 4 uren
behandeling 4 uren
overig 4 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. dr. A.J.M. Hoogeveen (Lianne) - docenten - 1117455658

Dr. Lianne Hoogeveen is GZ-psychoog, werkzaam bij het CBO (buitenlandse contacten / Dutch Talent Center) en hoofdopleider van de opleidingen tot ‘ECHA-Specialist in Gifted Education’ en ‘Schoolpsycholoog’ (Radboud Centrum Sociale Wetenschappen).

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact