Dementie - nieuwe inzichten

uit de neuropsychiatrie en -psychologie

tweedaagse cursus
112.19.01
€ 430,-

Inclusief literatuur en lunches

.
2 woensdagen van 15.00 - 21.00 uur. Tussen 18.00 - 19.00 uur zal er tijdens de pauze broodjes worden geserveerd
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Het dementieonderzoek heeft de laatste tien jaar een enorme vlucht genomen, zowel op (fundamenteel) neurobiologisch, neuropsychiatrisch als psychosociaal terrein. Dat is verheugend, want deze aandoening leidt tot vele ernstige verstoringen in het dagelijks functioneren van de patiënt en interventies zijn dikwijls op meerdere niveaus tegelijkertijd geïndiceerd. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de nieuwste inzichten op het gebied van de (vroeg)diagnostiek en behandeling bij verschillende subtypen dementie. Men is na afloop in staat om farmacologische en psychosociale behandelinterventies, de NeuroPsychiatric Inventory (NPI) en een model voor partnerinterview gericht in te zetten in eigen behandelpraktijk.

doelgroep

GZ-psychologen, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, verpleeghuisartsen, huisartsen, sociaal geriaters, verpleegkundig specialisten.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van de (vroeg)diagnostiek en behandeling bij dementie.
Men is in staat om in hun eigen behandelpraktijk gebruik te maken van de NeuroPsychiatric Inventory (NPI) en van een model voor partnerinterview. Men is in staat farmacologische en psychosociale behandelinterventies gericht in te zetten, afhankelijk van het type dementie en de fase waarin de patiënt zich bevindt.

inhoud

In de cursus komen de subtypen van dementie aan de orde zoals M. Alzheimer, Dementie met Lewy Bodies, Vasculaire dementie en Frontaalkwabdementie. Het klinisch-diagnostisch en neurobiologisch (tauopathieën, synnucleopathieën) onderzoek worden belicht evenals de differentiatie op grond van MRI-scanning. Voorts wordt nader ingegaan op patiënten met mild cognitive impairment (MCI), het BPSD-concept alsook de neuropsychologische testen en de stand van zaken op het gebied van medicatie en psychosociale interventies bij de verschillende dementieziekten.

aanbevolen (niet verplichte) literatuur

  • Scheltens, Ph., H.C. Weinstein en C. Jonker (red.), Dementie handboek, een beknopte leidraad voor de praktijk.
  • Mast van der R., Heeren, T., Kat M., M.L. Stek, VandenBulcke M., Verhey F. (red.), Handboek Ouderenpsychiatrie, derde druk, Leusden: De Tijdstroom, 2010.

Daarnaast zullen artikelen worden uitgereikt.

toetsing

De toets bestaat uit multiple choice vragen aan het eind van de cursus.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend10 uren
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend15 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend10 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. M.G. Kat (Martin) - docenten - 880911919

Martin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in het Medisch Centrum Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen.

Lees verder
Dhr. dr. J.F.M. de Jonghe (Jos) - docenten - 2086316605

Jos de Jonghe is geregistreerd klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog en werkzaam in het Medisch Centrum Alkmaar.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact