Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Angst en Schoolverzuim

De aanpak van schoolweigering bij angstige kinderen en jongeren

Tweedaagse cursus (indien mogelijk offline)
1250.21.01
€ 390,-

Twee dinsdagen van 09:30 - 16:30 uur

.

Onderwijslocatie | Offline of online | RINO AMSTERDAM OF ZOOM

In het onderwijs en de jeugdhulpverlening hebben professionals regelmatig te maken met jeugdigen die uit angst weigeren om naar school te gaan en deels of volledig thuis komen te zitten. Vaak zorgt dit bij betrokkenen voor een gevoel van haast of urgentie: hoe kan de jeugdige zo snel mogelijk het (volledige) schoolrooster gaan volgen?
In alle gevallen vraagt dit om maatwerk: wat heeft deze jeugdige, met deze angst, in dit systeem, op deze school nodig om de schoolgang op te bouwen, zich gezond te ontwikkelen en een diploma te behalen.
Maar hoe kun je dit als professional in het onderwijs of de GGZ in kaart brengen op een te verantwoorden manier? Hoe kom je tot een gestructureerd plan van aanpak, welke interventies zet je in? In hoeverre kun je evidence based te werk gaan? En hoe kun je hierbij samenwerken met andere professionals, het systeem en de jeugdige zelf?

Doelgroep

Psychologen en pedagogen, schoolpsychologen, K&J-Psycholoog NIP, orthopedagoog generalisten en GZ-psychologen werkzaam in de jeugd-GGZ, de jeugdhulpverlening en/of het (speciaal) onderwijs

Doelstelling

Deze cursus gaat in op de aanpak van schoolweigering bij angstige jeugdigen in het basis- en voortgezet onderwijs, waarbij gebruik gemaakt wordt van recente onderzoeksresultaten. Na afloop weten cursisten hoe ze de verschillende specifieke factoren in kaart kunnen brengen die zorgen voor de schoolweigering bij verschillende angstige jeugdigen. Zij kunnen een aanpak ontwikkelen die hierop aansluit, met aandacht voor samenwerking tussen professionals en het motiveren van de jeugdige.

inhoud

  • De relatie tussen verschillende angststoornissen en schoolweigering
  • In kaart brengen wat bij deze jeugdige met deze angst in dit systeem leidt tot schoolverzuim
  • Een indicatiestelling afstemmen op de behoeften van jeugdige en systeem
  • Toepassing op (eigen) casuïstiek
  • Samenwerken met professionals, systeem en jeugdige
  • Motiveren en behandelen: wat werkt
  • Het maken van een plan om de schoolgang op te bouwen
  • Actualiteiten, zoals de invloed van COVID-19 op angst en schoolweigering

Werkwijze

Theorie over angst en schoolweigering komt op interactieve wijze aan bod, waarbij deze direct wordt toegepast op (eigen) casuïstiek. Er wordt geoefend met het maken van functie- en betekenisanalyses bij angstige leerlingen met schoolverzuim, het opstellen van een indicatiestelling en een plan van aanpak en de inzet van verschillende behandeltechnieken. Er is ruimte voor uitwisseling, waarbij cursisten kunnen leren van elkaars praktijk. Cursisten worden geacht zelf casuïstiek in te brengen.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. A.R. van Beek (Afke) heeft jarenlange ervaring als behandelaar in de specialistische GGZ.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact