Affectfobietherapie en vaktherapie (AFT)

Startdata
-
1254.23.02
€ 950,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 09 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 21 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 13 december 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
Register Vaktherapie Toegekend 19 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De Affectfobietherapie (AFT) is een vorm van kortdurende psychodynamische psychotherapie en wordt in de ambulante en semi-ambulante Nederlandse GGZ steeds meer toegepast.

AFT is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve - of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In de behandeling worden experiëntiële en gedragstherapeutische technieken in het psychodynamisch behandelkader geïntegreerd.

In een AFT-behandeling wordt angst voor onderliggende activerende gevoelens en de daaruit voortkomende afweer, de zogenaamde affectfobie, behandeld door geleidelijke blootstelling aan de gevreesde gevoelens.
Gezien de interpersoonlijke aard van het model, de focus op affect en de hier-en-nu oriëntatie is AFT heel geschikt om toe te passen in de groepstherapie.

In deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens AFT-principes en uitgedaagd om op basis van een affectfobie-therapiekader vaktherapeutische interventies toe te passen. Het AFT denkkader wordt uiteengezet en toegepast bij zowel individuele AFT als in een groepssetting. 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor alle vaktherapeuten (psychomotorisch therapeuten, dramatherapeuten, beeldend therapeuten, muziektherapeuten, danstherapeuten en speltherapeuten), medewerkers van een deeltijdbehandeling (een deel van een team is ook welkom) en psychotherapeuten of GZ-psychologen cq regiebehandelaars die samenwerken met vaktherapeuten. Maximaal 12 deelnemers, altijd twee docenten.

Doelstelling

Aan het eind van de cursus beschikken de deelnemers over basiskennis ten aanzien van de AFT en hebben zij geëxperimenteerd met het werken vanuit het Affectfobie kader. Zij zijn in staat dit te integreren in hun eigen vaktherapie. Cursisten kunnen binnen het kader van AFT multidisciplinair samenwerken.

Inhoud

• uitgangspunten AFT, zoals de conflictdriehoek (Malan, 1979), de personendriehoek en het herstructureren van de afweer en het affect;
• angstregulatie;
• AFT-technieken (waaronder exposure, responspreventie en systematische desensitisatie) vertalen naar vaktherapeutische arrangementen;
• adaptieve uiting van het gevoel;
• attitude van de therapeut.

Werkwijze

Theorie wordt afgewisseld met ervaringsgerichte werkvormen. Beide docenten zijn continu aanwezig om integratie van het AFT-gedachtegoed in de vaktherapie te bevorderen en borgen zodoende de kwaliteit van deze cursus. Er wordt gewerkt met casuïstiek, ook uit de eigen praktijksituatie. Huiswerkopdrachten worden ter plekke op maat gemaakt, om op ieders leerwensen aan te kunnen sluiten.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden