Voorwaarden

 

Je schrijft je in voor een cursus, workshop of opleiding door het invullen van het inschrijvingsformulier. Dit formulier vind je op de website bij de beschrijving van elke cursus. In dat geval wordt automatisch de titel van de cursus en het cursusnummer ingevuld.

In de hoop er nooit een beroep op te moeten doen, merken wij voor de goede orde op dat iedere aanmelding tot deelname aan ons aanbod Open Inschrijving onderworpen is aan algemene voorwaarden. Heb je je ingeschreven vóór 1 juni 2024, dan zijn deze algemene voorwaarden & annuleringsregeling van toepassing.
Vanaf 1 juni 2024 gelden deze algemene voorwaarden & annuleringsregeling.


Heb je een vraag over onze zakelijke algemene voorwaarden, met betrekking tot je deelname aan (of annulering van) een Incompany training of BIG-opleiding? Neem dan contact met ons op via incompany@rino.nl voor Incompany of info@rino.nl t.a.v. afdeling BIG.

Op deze pagina vind je ook de Onderwijs- en Examenregelingen van onze (BIG) opleidingen.

Via deze link vind je ons Modelformulier voor ontbinding / herroeping van een overeenkomst

 • Klachten

  Klachten worden trapsgewijs in behandeling genomen. Klager wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft. Vaak kan dan al een bevredigende oplossing gevonden worden.

  Klachten kunnen (direct of in tweede instantie) ook gemeld worden bij het afdelingshoofd van de afdeling postacademische beroepsopleidingen, of bij het hoofd van de afdeling nascholing. Dit gebeurt bij voorkeur schriftelijk. Binnen één werkweek ontvangt men een bevestiging en hoort men wie er met de klacht aan het werk gaat. Vanzelfsprekend zullen alle klachten vertrouwelijk worden behandeld.

  De betrokkenen spannen zich in de klacht op te lossen. Indien nodig zullen zij daarbij de hoofdopleider van de betreffende opleiding betrekken. Klager ontvangt binnen 3 weken bericht over de voorgestelde oplossing.

  Wanneer voor de klacht geen bevredigende oplossing is gevonden wordt de klacht ter kennis gebracht van de directeur. Deze informeert zich bij alle betrokkenen (hoor en wederhoor) en doet een uitspraak. Indien nodig kan de directeur zich laten adviseren door het juridisch geschoolde lid van de Raad van Toezicht.

  Deze procedure neemt doorgaans maximaal 4 werkweken in beslag. Binnen die tijd ontvangt klager bericht.

  Wanneer geen bevredigende oplossing wordt gevonden treedt de geschillenregeling in werking, die hieronder beschreven wordt.

  Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd voor de duur van 5 jaar.


  Geschillen

  RINO is als NRTO lid aangesloten bij de Geschillencommissie. Als de interne klachtenprocedure van RINO is doorlopen en er is geen oplossing gekomen kan er beroep worden gedaan op de Geschillencommissie.

  De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Het onderwijs, de opleiding, de cursus of de training was niet zoals u had gedacht
  • Het lesrooster was niet zoals u had gedacht
  • Het geld dat betaald moet worden voor het inschrijven bij de onderwijsinstelling
  • Het geld dat betaald moet worden voor het volgen van lessen
  • Kosten voor het afzeggen van de lessen
  • De kwaliteit van lesgeven van de docent(en)
 • Onderwijs- en Examenregelingen

  Hieronder vind je de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van onze (BIG) opleidingen: