Psychotherapeut voor psychiaters

Vrijstellingen voor psychiaters

Voor psychiaters die willen worden ingeschreven in het BIG-Register Psychotherapeut, geldt een vrijstellingenregeling. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient u een verzoek in bij de subcommissie van het HCO-PT. U legt de commissie alle gegevens voor, waarna een opleidingsplan of een advies wordt opgesteld. Met daarin opgenomen de eventuele vrijstellingen, zoals beoordeeld door de commissie.

Verzoek indienen

Alle verzoeken lopen via RINO Zuid i.s.m. RINO amsterdam. Download het aanvraagformulier, vul het in en mail het vervolgens naar PT@rinozuid.nl. Het formulier moet zijn voorzien van alle gevraagde bijlagen, anders kan het niet in behandeling worden genomen voor eventuele vrijstellingen, zoals beoordeeld door de commissie.

Kosten voor studieadvies

De kosten voor een studieadvies zijn in totaal ca. € 250,-.
RINO Zuid zal € 175,- in rekening brengen en RINO amsterdam € 75,-. Dit is een gemiddelde voor de tijd die eraan wordt besteed, bij meer werk kunnen hogere kosten in rekening worden gebracht.

Na het afronden van het opleidingsplan/advies wordt het dossioma voorgelegd aan de Examencommissie psychotherapie-opleiding van de opleidingsinstelling waar de psychiater de opleiding gevolgd heeft.