Psychotherapeut voor GZ-psychologen

Psychotherapeut voor GZ-psychologen

In het kort

De opleiding tot psychotherapeut met als toelatingseis een BIG-registratie GZ-psycholoog leidt op tot psychotherapeut BIG. De opleiding duurt drie jaar en integreert psychoanalytische en systeemtherapeutische theorieën, concepten en technieken.

 • Algemeen

  Tot en met 2017 bood de RINO Amsterdam twee opleidingen tot psychotherapeut BIG voor GZ-psychologen aan:

  • een verkorte opleiding tot psychotherapeut met als toelatingseis een BIG-registratie GZ-psycholoog (Psychotherapeut Beknopt, afgekort PTB) en
  • een langere opleiding tot psychotherapeut met als toelatingseis een BIG-registratie GZ-psycholoog (Psychotherapeut Specialist, afgekort PTS).

  Het ene jaar startte de PTB-opleiding en het andere jaar de PTS. De PTB-opleiding werd steeds uitgebreider. Hierdoor kwam het aantal onderwijs-uren van deze twee opleidingen steeds dichter bij elkaar. Dus is besloten beide programma’s te vergelijken en deze samen te vlechten.

  Vanaf 2018 wordt door de RINO Amsterdam één opleiding tot psychotherapeut aangeboden met als toelatingseis een BIG-registratie GZ-psycholoog. Deze start jaarlijks en leidt op tot psychotherapeut met uiteindelijk twee BIG-registraties.

  Daarnaast blijft de reguliere opleiding tot psychotherapeut met als toelatingseis een master zoals voorheen bestaan. Deze start om het jaar -alleen in de even jaren- en leidt op tot psychotherapeut met één BIG-registratie.

  Opzet

  De opleiding tot psychotherapeut met als toelatingseis een BIG-registratie GZ-psycholoog is opgezet rond het concept ‘development’ en is meer procesgericht dan klachtgericht. Dit houdt in dat aan de ontwikkeling van zowel kinderen als volwassenen aandacht wordt besteed. De opleiding integreert inzichten uit de infant research, de neurowetenschappen, de attachment-theorie en de beschikbare evidence met betrekking tot het behandelen van psychische problemen. In de theorie en de techniek van het behandelen staan ontwikkeling en interactie, attachment en mentaliseren centraal.

  Doelstelling

  U wordt opgeleid tot psychotherapeut BIG, een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling van complexere problematiek, die meer in de persoonlijkheid van de patiënt is geworteld. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken en heeft oog voor zowel het individu als voor het betrokken systeem van gezin, groep of bedrijf.

  Doelgroep

  Deelname aan deze opleiding is voorbehouden aan GZ-psychologen. Deelnemers dienen bij aanmelding een erkende praktijkplek te hebben die zorg wil dragen voor de praktijkopleiding. Hebt u een (nog) niet-erkende werkplek, dan dient u dit ruim voor de sluitingsdatum van de aanmelding bij ons te melden.

  Erkenning

  De opleiding leidt op tot de registratie als psychotherapeut in het BIG-register. Alleen deze registratie geeft het recht de wettelijk beschermde titel psychotherapeut te voeren.
 • Programma

  De opleiding tot psychotherapeut met als toelatingseis een BIG-registratie GZ-psycholoog is een parttime opleiding van drie jaar die bestaat uit:

  1. Theoretisch-technisch onderwijs
  2. Praktijkwerkzaamheden
  3. Supervisie
  4. Leertherapie

  Theoretisch-technisch onderwijs

  Het cursorische deel van de opleiding beslaat maximaal drie jaar. De omvang hiervan wordt nog vastgesteld.

  Praktijkwerkzaamheden

  Het praktijkgedeelte bestaat uit drie jaar werkervaring, minimaal 16 uur per week.

  Supervisie

  De supervisie beslaat in totaal 150 uur, ervan uitgaand dat de eerste 25 uur tijdens de opleiding tot GZ-psycholoog is gedaan.

  Leertherapie

  In totaal moeten minstens 50 uur leertherapie worden gevolgd tijdens de opleiding. Deze leertherapie moet minstens negen maanden beslaan.

  Bij aanvang van de opleiding wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eisen die worden gesteld aan supervisie en leertherapie.

 • Organisatie

  De opleiding tot psychotherapeut wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van de RINO Amsterdam.

  Hoofdopleider en hoofddocenten

  De hoofdopleider van de opleidingen psychotherapie is de heer dr. M.H.M. de Wolf. De plaatsvervangend hoofdopleider is de heer drs. J.D. de Ruiter.

  De hoofdopleiders worden ondersteund door een curriculumcommissie, die bestaat uit de volgende hoofddocenten:

  Coördinatie

  De coördinator van deze opleiding is mw. drs. S.M.T. Theng. Zij wordt daarbij ondersteund door mw. C. Eerland.

  Contact:

  • Mw. drs. S.M.T. Theng (Suzanne), coördinator postacademische opleidingen tot psychotherapeut voor GZ-psychologen: suzannetheng@rino.nl, 020-6250803
  • Mw. C. Eerland (Conny), opleidingssecretariaat: connyeerland@rino.nl, 020-6250803
  Receptie: postdoc@rino.nl, 020-6250803
 • Aanmelden

  Toelatingseisen

  Om voor deze opleiding in aanmerking te komen, dient u in het bezit te zijn van de BIG-registratie GZ-psycholoog en werkzaam te zijn bij een erkende praktijkopleidingsinstelling psychotherapie opleidingen.

  Brochure

  De brochure van de opleiding tot psychotherapeut met als toelatingseis een BIG-registratie GZ-psycholoog volgt zo snel mogelijk.

  Aanmelding en selectie

  Bij voldoende aanmeldingen zal de eerstvolgende opleiding tot psychotherapeut met als toelatingseis een BIG-registratie GZ-psycholoog in het voorjaar van 2018 starten.

  U kunt zich aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier. (Let op: u kunt zich alleen aanmelden als uw praktijkopleidingsinstelling de opleidingsplek heeft aangemeld). Daarbij stuurt u uw BIG-registratie tot GZ-psycholoog, curriculum vitae en sollicitatiebrief mee.

  Om in aanmerking te komen voor een plek in deze opleiding dient u werkzaam te zijn bij een erkende praktijkopleidingsinstelling psychotherapie. Deze instelling kan dan een opleidingsplek voor u aanvragen. Indien u bent voorgedragen door een instelling ontvangt u van ons het verzoek het aanmeldingsformulier in te vullen. Daarbij stuurt u onder andere uw curriculum vitae, een kopie van het bewijs van uw registratie als GZ-psycholoog en een sollicitatiebrief mee, waarin u nader ingaat op uw opleiding en werkervaring, uw persoonlijke ontwikkeling en motivatie voor deze opleiding.

  Op basis van uw aanmelding wordt bepaald of u in aanmerking komt voor de verdere selectieprocedure. Meer informatie over de details van de procedure krijgt u direct na aanmelding. Bij de selectieprocedure worden ook de praktijkwerkzaamheden betrokken.

  Er worden maximaal 18 kandidaten aangenomen en maximaal vijf kandidaten op de reservelijst geplaatst. Kandidaten op de reservelijst worden alsnog benaderd, zodra een aangenomen kandidaat van de aanmelding afziet of niet aangenomen wordt bij een praktijkinstelling. Het streven is om eind november 2017 de definitieve opleidingsgroep te hebben samengesteld.

  Kosten*

  De kosten voor de aanmeldings- en selectieprocedure bedragen € 50,-.

  De kosten voor het cursorische gedeelte bedragen € 17.500,-. Daarnaast dient u rekening te houden met kosten voor aan te schaffen boeken en leertherapie.

  Data*

  De opleiding begint jaarlijks. Bij voldoende aanmeldingen start de eerstvolgende uitvoering in het voorjaar van 2018.

  * Kosten en data zijn onder voorbehoud.

 • FAQ's

  Q: Ik heb een eenmanspraktijk. Kan ik daar psychotherapeuten opleiden?

  A: In een eenmanspraktijk kan niet worden opgeleid, daarvoor moet u dus een samenwerking aangaan met andere praktijken. Die samenwerking moet worden geformaliseerd (vastgelegd) in een door alle partijen ondertekende overeenkomst, waarin ook de inhoud van de samenwerking wordt beschreven.

  Q: Ik heb een te kleine praktijk om opleidelingen in dienst te nemen, en ik vind dat eigenlijk ook veel te riskant. Kan het ook op een andere manier?

  A: Jazeker, u mag opleidelingen ook een OvO (overeenkomst van opdracht, een soort zzp-overeenkomst) aanbieden. Daarin moet dan wel een aantal dingen zijn vastgelegd, zoals het betalen van de supervisie en werkbegeleiding door de instelling, en de vergaderingen die plaatsvinden, zodat het leerklimaat gewaarborgd is.

  Q: Waarom moeten vergaderingen altijd zo hard worden vastgelegd voor jullie?

  A: Omdat in een beroepsopleiding als deze, cursisten veel kunnen – en moeten – leren van de overwegingen van senior-therapeuten, juist bij het bespreken van een intake en/of lopende behandelingen. Ook het (laten) bijwonen van vergaderingen door huisartsen en/of fysiotherapeuten etc. kan een enorme inhoudelijke verbetering betekenen voor uw praktijk.

  Q: Waarom zou ik psychotherapeuten willen opleiden?

  A: Dat is natuurlijk aan u, maar de vrijgevestigden die wij spreken die begonnen zijn met opleiden zijn heel enthousiast en vinden het een grote verrijking van hun praktijk. Vaak beginnen ze met het idee dat ze een cursist veel te bieden hebben aan ervaring – en dat is natuurlijk ook zo – maar merken ze gaande de opleiding dat een cursist omgekeerd ook veel binnenbrengt aan vernieuwing en verbetering!