Psychotherapeut

Deze vierjarige opleiding leidt op tot psychotherapeut BIG. Tot de opleiding kunnen worden toegelaten mensen met een master psychologie, pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde. Ook diegenen die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat zij het artsexamen met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen de opleiding volgen. De opleiding is sterk praktijkgericht, evidence-based en integreert moderne behandelvormen.

De opleiding is opgezet rond het concept ‘development’. Dit houdt in dat zowel aan de ontwikkeling van kinderen als volwassenen aandacht wordt besteed. De opleiding integreert inzichten uit de infant research, de neurowetenschappen, de attachment-theorie en de beschikbare evidence met betrekking tot het behandelen van psychische problemen. In de theorie en de techniek van het behandelen staan ontwikkeling en interactie, attachment en mentaliseren centraal.

Het programma biedt keuzemomenten voor wie zich willen richten op het behandelen van volwassenen en ouderen, dan wel kinderen en jeugdigen.

Drie referentiekaders komen uitgebreid aan de orde: de systeemtherapie, de (complexere) gedragstherapie en de analytische therapie, waarbij ook de nieuwere behandelvormen worden betrokken, zoals Mentaliseren Bevorderende (kinder)Therapie (MBT, MBKT), Transference-Focused Therapy (TFP) en Schema-Focused Therapy (SFT).

  • Algemeen

    fgn