Een mooie toekomst tegemoet

Een mooie toekomst tegemoet

Hoofdopleider Sako Visser over de opleiding tot GZ-psycholoog

Afbeelding verwijderd.

Twee jaar geleden, bij het tienjarig jubileum van de GZ-psycholoog, vertelde hoofdopleider Sako Visser al over het succes van de opleiding. Toen concludeerde hij dat "de vraag vanuit de arbeidsmarkt nog steeds groter is dan het aantal opleidingsplaatsen. De GZ-psycholoog is de snelstgroeiende beroepsgroep in de GGZ."

Die situatie is sindsdien eigenlijk niet veranderd. "Momenteel zijn er zestien groepen aan de opleidingbezig, acht in het eerste jaar en acht in het tweede. En nog steeds kunnen we niet voldoen aan de behoefte in het veld. Bijvoorbeeld in de ouderenpsychologie en de forensischepsychologie zijn er nog steeds vacatures."

Onderwijsvernieuwing

Een belangrijke reden voor het succes is de brede inzetbaarheid van de GZ-psycholoog. De opleiding isopgezet als een generalistische basisopleiding van tweejaar die opleidt tot het BIG-geregistreerde beroep van GZ psycholoog. Dat houdt onder meer in dat GZ-psychologen zelfstandig mogen diagnosticeren en behandelen. En dat maakt hen als professionals aantrekkelijk voor veel posities in de hulpverlening.

Ook de toestroom van nieuwe studenten blijft onverminderd groot. Desondanks vindt Visser het belangrijk om vast te houden aan kleine groepen. "Liefst maximaal veertien mensen per groep. Dat vinden we didactisch beter. Je leert immers meer van elkaar in een kleine groep, en iedereen komt meer tot zijn recht." Intussen blijft de opleiding in ontwikkeling. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan structurelere aandacht in het curriculum voor multicultureel werken. Daarnaast is een vernieuwing van het onderwijs in voorbereiding, richting meer competentiegericht leren. De GZ-opleiding wordtstandaard ter erkenning (als basiscursus) voorgelegd aan de Vereniging voor Gedragstherapie en CognitieveTherapie (VGCt). "Na de GZ-opleiding ben je dan ook aspirant-lid van de VGCt, wat erg prettig is voor diegenendie daarin verder willen. En zo zijn we ook bezig om erkenning te krijgen uit andere referentiekaders, zoals de systeemtherapie en groepstherapie. Wordt vervolgd dus."

Groepsdynamiek

Wat Visser nog steeds opvalt is het grote enthousiasme van docenten en cursisten. "Het traject wordt als intensief ervaren, maar iedereen denkt mee en is ook echt betrokken bij de opleiding." Doordat de cursisten twee jaar lang met elkaar optrekken, ontstaat er ook een extra groepsdynamiek. "Die groepsbinding zie je duidelijk bij de uitreiking van de certificaten. Daar merk je ook dat iedereen echt van de opleiding genoten heeft." Bij de feestelijke afsluiting van de opleiding horen uiteraard ook toespraakjes, maar die probeert Visser vooral kort te houden. "Ik vertel altijd dat ze als kersverse GZ-psychologen een gouden toekomst tegemoet kunnen zien." Lachend voegt hij eraan toe: "Dan drinken we gezamenlijk een borrel en genieten van het moment. Daarna kunnen ze in de harde realiteit aan de slag."