Ontwikkelingen Artificial Intelligence in de opleidingen

26 jan 2024

Chatbots met kunstmatige intelligentie, zoals ChatGPT, maken het mogelijk om teksten te laten genereren met behulp van artificiële intelligentie (AI). De ontwikkeling van deze taalmodellen heeft sinds ongeveer een jaar impact op het onderwijs, zo ook bij de GZ-opleidingen. Het toepassen van AI-tools biedt kansen, maar ook uitdagingen: toetsmethoden, zoals als kennistoetsen en casusconceptualisaties kunnen gevoelig zijn voor fraude onder begeleiding van gebruik van AI. Recent is onder leiding van hoofdopleider Marrie Bekker een werkgroep opgericht met als doel inzicht te krijgen op de omvang van impact van Al op de GZ-opleiding en te komen tot enkele passende maatregelen voor de kortere termijn ter preventie van fraude op basis van AI gebruik. Voor de langere termijn wil de werkgroep nagaan hoe adaptief, creatief en passend om te gaan met AI.


Uitgangspunt van de GZ-opleiding is dat er getoets wordt volgens de module-doelstellingen, ongeacht selectieve of ontwikkelingsgerichte toets. Middels een toets wordt nagegaan of het beoogde kennisniveau en niveau van de beoogde vaardigheden zijn gehaald met wat is overgebracht in de module. De opleiding moet bijdragen aan de ontwikkeling van GZ-psychologen die autonoom op basis van eigen kennis en competenties kunnen handelen.  
Een andere stap is in januari 2024 gezet door het bestaan en gebruik van Al, waaronder ChatGPT, toe te voegen aan de opleidingsovereenkomsten via een extra artikel; artikel 6.3:


‘’Tenzij de (hoofd)docent of hoofdopleider expliciet toestemming heeft gegeven om AI in een opdracht te gebruiken, wordt ieder gebruik van chatGPT of andere AI-tool door de opleideling voor het genereren of bewerken van (delen van) opdrachten of toetsen door de examencommissie aangemerkt als fraude.’’


Opleidingsovereenkomsten van opleidelingen gestart in 2024 zullen dit artikel toegevoegd hebben. We houden betrokkenen op de hoogte over de ontwikkelingen van AI in de GZ-opleidingen.


Nieuwsoverzicht

Deel dit artikel

Social media

Volg je ons al op social media?

RINO op Twitter