Mevr. R. Werner (Ruthie)

Ik heb na mijn VWO de opleiding psychologie in Amsterdam gevolgd met als afstudeerrichting klinische psychologie. Tijdens mijn studie heb ik negen maanden stage gelopen op de afdeling eetstoornissen bij een Universitair Psychiatrisch Centrum in België. Na mijn afstuderen ben ik als psycholoog gaan werken bij een eetstoorniskliniek in Amsterdam, later gecombineerd met een baan als diagnostisch werker bij een instelling voor epilepsie.

Vervolgens heb ik gewerkt als psycholoog binnen de verslavingszorg, waarna ik de GZ-opleiding bij PuntP heb gevolgd binnen het angstteam. Bijna direct daarna doorgestroomd naar de KP-opleiding die ik heb gevolgd bij GGZ-Noord-Holland-Noord. Tijdens de opleiding heb ik gewerkt binnen diverse teams. Zo heb ik persoonlijkheidsstoornissen behandeld middels MBT en SFT en heb een jaar gewerkt binnen een autismeteam en angst en stemmingsteam. Naast de KP-opleiding werkte ik samen met een fysiotherapeut en diëtiste in een obesitasprogramma en werkte ik het laatste jaar één dag per week binnen de VG-sector.

Na het behalen de opleiding ben ik als klinisch psycholoog aan de slag gegaan bij een eetstoorniskliniek en vervolgens bij de Viersprong waar ik binnen het schemateam werk met cliënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis. Daarnaast doe ik daar Therapeutische Diagnostische Onderzoeken (TPO).

Het lesgeven heeft mij altijd zeer geboeid en ik was dan ook direct enthousiast om te gaan werken voor de RINO. De combinatie van patiëntenzorg en docentschap vind ik heerlijk. Het lesgeven houdt mij scherp en geeft elke keer opnieuw energie.