Mevr. M.C.M. Mens (Martha)

Martha Mens is psycholoog en psychodynamisch counsellor. Zij werkt bij MOA, expertisecentrum Management en Organisatie Advies van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en werkt daarnaast als docent voor de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).