Mevr. J.N. Meijer (Yael)

Yael Meijer is klinisch psycholoog en psychotherapeut, gedragstherapeut en supervisor VGCt, FFT-therapeut en DGT-therapeut. Zij is gespecialiseerd in gezinstherapie, ouder-kind-interactie (IMH) en individuele therapie in het domein van regulatieproblematiek (emotie en gedrag). Ze is verbonden aan de Praktische GGZ in Zoetermeer, een kleine ggz-instelling, en Fier Fryslan*, een landelijk werkend expertise- en behandelcentrum in Leeuwarden, op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast werkt zij samen met Astrid van Dam in hun eigen praktijk voor therapie, opleiding en coaching: Centrum Familietherapie.

Waar haalt u de meeste voldoening uit?

“Ik heb de vreemde eigenschap dat ik me aangetrokken voel tot vastgelopen situaties die onmogelijk lijken om vlot te trekken. Bijvoorbeeld door een gebrek aan motivatie of een zeer complexe problematiek. Daar haal ik de meeste motivatie uit, als het gezinnen, jongeren of kleine kinderen lukt de draad van hun eigen ontwikkeling weer op te pakken. Ze hebben leren vallen en opstaan en kunnen zelf de weg in hun leven verder bewandelen. Als we dat bereiken, door een goede werkrelatie, de juiste interventie en een dosis inzet, geluk en toeval, kan ik daar echt van genieten.”

Wat motiveert u als docent?

“Het is een uitdaging om steeds opnieuw met een groep enthousiaste cursisten het juiste evenwicht te bereiken. Het leren, confronteren, uitproberen en elkaar begeesteren met het mooiste en meest uitdagende onderwerp dat er bestaat: de psyche van de mens. Dat is mijn voeding, de reden dat ik lesgeef en waar ik de meeste voldoening uit haal.”

Hoe ziet u de toekomst van uw vakgebied?

“Op dit moment is er veel aan het veranderen op het gebied van de kinder- en jeugdpsychologie en in de jeugdzorg. Het is een periode van verwarring, maar ook van kansen. Ik denk dat het heel belangrijk is onze beroepsgroep, de kinder- en jeugdpsychologen, goed te definiëren en te positioneren, om zo de expertise en kwaliteit in de jeugdzorg te behouden. Persoonlijk heb ik de ambitie mij verder te scholen op het gebied van de IMH en de persoonlijkheidsproblematiek, specifiek DGT/MBT. Daarnaast start ik samen met mijn collega Astrid van Dam een introductiecursus voor Functional Family Therapy. Dit is een systeemtherapie voor gezinnen met risicojongeren op het gebied van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Deze therapie kan binnen het brede veld van jeugdzorg toegepast worden om gezinnen tijdig en vakkundig te helpen.”