Mevr. H.E. Bakker (Helen)

Helen Bakker is Gezondheidszorgpsycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog-Specialist NIP. Ze werkt als Universitair Hoofddocent en coördinator van de Master-opleiding Kinder- en Jeugdpsychologie aan de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is ze hoofdopleider van de postacademische Opleiding Schoolpsycholoog bij de RINO. Ze is bestuurslid van de Sector Jeugd van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), en voormalig voorzitter van de International School Psychology Association (ISPA). Ook is ze Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP.

Wat drijft u als schoolpsycholoog?

Momenteel ben ik vooral werkzaam als opleider en programmacoördinator. Als 'schoolpsycholoog' zat mijn motivatie vooral in het feit dat je in een primair leefmilieu van kinderen en jeugdigen zit, waar een belangrijk deel van hun ontwikkeling plaatsvindt. De diversiteit aan taken, doordat je werkt met leerlingen, leerkrachten en ouders, maar ook doordat je niet alleen diagnosticerend en curatief bezig bent maar juist ook preventief, maakt de schoolpsychologie tot een fantastisch werkterrein!

Waarom geeft u graag les?

Mijn hart ligt bij het opleiden van jonge en toekomstige collega's, zodat ze handvatten krijgen om in de praktijk een verschil te kunnen maken. Het enthousiasmeren en zien groeien van cursisten is erg belonend. Bovendien leer ik zelf ook steeds weer door de verhalen en ervaringen van onze cursisten.

En waarom bij de RINO?

De RINO is een warm bad, waar iedereen uitstraalt dat onderwijs, opleiding en de docent er toe doen! Los van de inhoud is de sfeer op het Leidseplein 5 altijd hartverwarmend.

Wat wilt u cursisten vooral meegeven?

Cursisten van onze opleiding tot Schoolpsycholoog wil ik vooral meegeven dat zij ertoe doen. Als je ergens in de gedragswetenschappen een impact kan hebben op het leven van mensen, en in het bijzonder van kinderen en jeugdigen, dan is het op school. Een goede schoolpsycholoog kan daadwerkelijk een verschil maken!

Hoe ziet de schoolpsychologie er in de toekomst uit?

Het onderwijsveld is momenteel erg aan het veranderen, vooral door de komst van Passend Onderwijs. Schoolpsychologen zijn daarbij in mijn ogen onontbeerlijk, in een 'nieuwe' rol waarin ze meer gericht zijn op het systeem. Ik hoop de komende jaren, onder andere via deze opleiding, een kleine bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze beroepsgroep. Daarbij wil ik ook graag de rol van supervisoren versterken, en bijdragen aan het vergroten van de competentie van deze groep.

publicaties

  • Bakker, H.E. & van Doorn, F. (2007). Psychologists in Education in the Netherlands. In: S.R. Jimerson, T.D. Oakland & P.T. Farrell (eds.). The Handbook of International School Psychology. Thousand Oaks: Sage Publications.
  • Bakker, H.E. & de Vroedt, B. (2006). Onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften: Het Speciaal Onderwijs in Nederland. In M.Taal & A. Dudink (red.). Schoolpsychologie. De school als context voor ontwikkeling. Amsterdam: Boom.
  • Koning, W., Bakker, H.E., Pameijer, N., van Beukering, T. & Pijnenburg, H.M. (2003). Handelingsgerichte diagnostiek en indicatiestelling in het REC: een discussie. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42, 9, p. 393-395.
  • Bakker H.E. (2002). Keuzevrijheid in het onderwijs: 'het rugzakje' kritisch bekeken. Kind en Adolescent Praktijk, 1, 2, p. 30-33.
  • Bakker, H.E., Koning, W., Pameijer, N. & Pijnenburg, H.P. (2002). Protocol Handelingsgerichte Diagnostiek binnen het REC. Zoetermeer: Wegbereiders.