Mevr. H. van der Meijden (Henriëtte)

Henriëtte van der Meijden - van der Kolk werkt sinds 1994 in haar eigen praktijk. Daarnaast is zij sinds 1991 verbonden als docent en supervisor aan de Bachelor- en Master-opleiding Psychomotorische Therapie (PMT) van de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Afgestudeerd als bewegingswetenschapper heeft zij vanaf 1979 gewerkt als psychomotorisch therapeut in de kinder- & jeugd- en volwassenpsychiatrie. Vanaf 1987 heeft zij zich geschoold in de haptonomie. Ze is in 2002 GZ-psycholoog geworden. In haar werk heeft zij veel ervaring opgedaan in werken met mensen met onverwerkte traumatische ervaringen: hiervoor is zij in 2009 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) practitioner geworden.

Waar haalt u uw inspiratie vandaan in de GGZ?

Als GZ-psycholoog en psychomotorisch therapeut ben ik gefascineerd door de wisselwerking tussen de psychische en lichamelijke processen. Mijn specialisaties Haptonomie en EMDR ondersteunen mijn geïntegreerde wijze van werken. Het aanspreken van het zelfhelende vermogen van mensen is hierbij een belangrijk uitgangspunt voor mij.

Zowel in hulpverlening als in onderwijs is het voor mij een uitdaging ontwikkelingsprocessen bij mensen mee in beweging te zetten en daarvoor te zoeken naar de juiste ingangen en aansluitingen.

Waarom geeft u graag les bij de RINO?

Als docent werk ik graag bij de RINO, omdat het werkklimaat overeenkomt met mijn streven naar in een gezamenlijkheid kennis te delen en te ontwikkelen. Uitgaande van het vertrouwen in een voldoende basis(opleiding) is het boeiend om samen met de cursisten specialisaties en nieuwe ontwikkelingen vorm te geven in een opleiding of cursus.

Welke kant gaat het op in uw vakgebied?

Mede door de ontwikkelingen van de neuropsychologie en -psychiatrie komen psychische en lichamelijke processen dichter bij elkaar. Het is boeiend om te zien hoe ook in de GGZ de ervaringsgerichte kant van de hulpverlening een plaats krijgt.

Publicaties

  • Henriëtte van der Meijden en Ruud Bosscher. PMT voor mensen met chronische pijn, uitgave van het Lectoraat Bewegen en Hulpverlenen, Hogeschool Windesheim, Zwolle (2004).