Mevr. G. G. Topper (Gezina)

Gezina Topper is GZ-psycholoog, schoolpsycholoog. Haar werkterrein bevindt zich op het snijvlak van zorg en onderwijs. Het strekt zich uit over de volle breedte van individuele (leer)problematiek tot en met het (mede) bepalen van bovenschools beleid. In het bijzonder gaat haar aandacht uit naar jongeren die het moeilijk vinden om naar school te gaan en worstelen met internaliserende problematiek.

Gezina is altijd werkzaam geweest in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Zij is nu werkzaam op de Fritz Redl school in Utrecht waar zij inhoudelijk begeleiding biedt en casus- en procesregie voert. Zij is bedreven in het maken van integrale analyses voor jongeren die zijn vastgelopen in het onderwijsproces. Daarnaast geeft zij het vak ‘Samenwerking in schoolcontext’ bij de RINO groep voor de Postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Zij is vice-voorzitter van de ledenraad van het NIP.


‘Met effectieve interventies werk ik systematisch en slagvaardig toe naar een systeem dat de jongere daadwerkelijk vooruit helpt in leren en leven op verschillende niveaus en binnen verschillende geledingen’.