Mevr. drs. W. Weijts (Wendy)

Wendy Weijts is klinisch psycholoog & psychotherapeut en jaaropleider/docent verbonden aan de BIG-opleiding tot GZ-psycholoog.

Werkzaam bij GGZ-NHN afdeling persoonlijkheidsstoornissen en in haar eigen ‘praktijk voor psychotherapie & trauma’.

Waarom ik in de GGZ werk?
Voor mij is het een uitdaging om samen met de client te onderzoeken hoe en waarom juist nu de client hulp zoekt. Het is een puzzel die je samen met de client probeert op te lossen en te begrijpen. Een stukje mee lopen op zijn of haar levenspad geeft mij energie om dit werk te kunnen doen.

Waarom ik graag lesgeef?
Ik vind het belangrijk om in ontwikkeling blijven door van elkaar te leren en te blijven refecteren, dit met de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Als docent draag ik graag een bijdrage aan de professionalisering van vakgenoten.

Daarnaast is ze al 20 jaar betrokken bij buitenlans projecten als (prison) mental health consultent voor NGO Gobal Initiative on Psychiatry. 

Tevens bestuurslid van stichting WereldPsychologen een vrijwilligersorganisatie die online psychologische hulp aanbiedt aan vluchtelingen en/of daar waar toegang tot zorg niet vanzelfsprekend is.

Cognitief gedrags- en EMDR-therapeut, psychotraumatherapeut en senior schematherapeut.