Dhr. J.F.M. de Jonghe (Jos)

Jos de Jonghe is geregistreerd klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog en werkzaam in het Medisch Centrum Alkmaar. Hiernaast is hij als co-promotor wetenschappelijke promoties verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Hij is gespecialiseerd in neuropsychologie, dementie, delier en meetinstrument- ontwikkeling.

Wat drijft u in uw werk als hulpverlener?

De inspiratie om in de (geestelijke) gezondheidszorg te werken is voor mij de fascinatie voor de vraag 'hoe het werkt', met name hoe het werkt in het brein van de patiënt en de 'psychologie van de persoon'. En ik vind het zeer belangrijk om aandacht te vragen voor neuropsychiatrische stoornissen bij dementie.

Waarom geeft u graag les?

Lesgeven aan toekomstige generaties psychologen is een goede manier om kennis over te dragen: bijvoorbeeld op het terrein van neuropsychiatrische stoornissen bij dementie. Op persoonlijk vlak is lesgeven een verrijking van kennis, het stimuleert je te verdiepen in relevante onderwerpen.

Publicaties

Jos de Jonghe heeft meegewerkt aan:

" Handboek Dementie. Redactie C. Jonker e.a., 2009. " Handboek Ouderenpsychiatrie. Redactie M. Vandenbulcke e.a., 2010.