Dhr. drs. R. den Haan (René)

René den Haan werkt als gezondheidszorgpsycholoog in de ouderenpsychiatrie. Hij is docent t.b.v. postdoctorale opleidingen en auteur. Samen met Fredrike Bannink heeft hij al meerdere titels uitgebracht op het gebied van oplossingsgerichte therapie, het optimaliseren van stagnerende behandelrelaties en suïcidepreventie. René werkt vaak samen met Maarten Prins, trainingsacteur en mediaprofessional.

Wat drijft u in uw vak?

Ik werk graag doelgericht en volgens de oplossingsgerichte visie: doe wat werkt, en zo niet: doe wat anders! Een paar trefwoorden die kenmerkend voor mij zijn: nuchter, creatief, humoristisch, professioneel, verantwoordelijk en oplossingsgericht.

Welke kant gaat het op in uw vakgebied?

Behandelingen in de GGZ worden korter en efficiënter, waarbij de vraag en autonomie van de cliënt centraal staan. Oplossingsgerichte gespreksvoering sluit goed op deze nieuwe ontwikkelingen aan.

Waar haalt u de meeste voldoening uit in het geven van training?

In de training kies ik vooral voor een praktische insteek. Oplossingsgerichte therapie is dan ook een 'doe-therapie'. Ik krijg veel voldoening en inspiratie van deelnemers die enthousiast met de stof aan de slag gaan en het resultaat in de gesprekken met hun cliënten terug zien.

Publicaties

  • Haan, R. den, en Bannink, F.B., Handboek Oplossingsgerichte Gespreksvoering met Ouderen. Amsterdam: Pearson (2012).
  • Bannink & den Haan, Beterweters: van lastige naar optimale interacties in de (g)gz. Amsterdam: Uitgeverij Boom (2016).