Systeemtherapie: verdieping

taal en betekenisgeving

60-uurs cursus NVRG
452.18.02
€ 2.450,-
Inclusief literatuurklapper.
10 donderdagen van 10.00 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
14 Feb 2019

Door het spelen met taal en betekenisgeving leert de cursist zichzelf en de cliënt te inspireren zodat er ruimte komt voor nieuwe oplossingsrichtingen.

Deze verdiepingscursus vormt samen met de inleidingscursus Systeemtheoretische psychotherapie (60 uur) de basiscursus systeemtherapie, voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie: www.nvrg.nl). Cursisten worden geacht een erkende inleidingscursus NVRG afgerond te hebben.

Docententeam

De cursus wordt in samenwerking met Ineke Rood, gegeven door verschillende NVRG erkende docenten, die elk hun eigen expertise hebben op het gebied van de lesstof die op die dag behandeld zal worden.

doelgroep

Hulpverleners/systeemtherapeuten, die zich na een inleiding in de systeemtherapie verder willen verdiepen, werkzaam in de (A)GGZ en aangrenzende terreinen: gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (VO), artsen en maatschappelijk werkers (VO).

voorkennis

Een erkende inleiding systeemtherapie van 60 uur.

doelstelling

Na afloop van deze verdiepingscursus hebben de cursisten geleerd om op verschillende manieren nieuwe betekenissen en verhalen te creëren samen met de leden van het systeem. Men heeft geoefend met het stellen van verschillende soorten van vragen, waarvan uit ervaring en onderzoek is gebleken dat deze belangrijke veranderingen op gang brengen. Ook heeft kennis over gender, ethniciteit, (seksuele) identiteit en maatschappelijke inbedding als belangrijke contexten.

inhoud

In deze cursus zal aan de volgende thema's specifiek aandacht worden besteed:

Gezinnen met adolescenten/jong-volwassenen;
Gezinnen met symptomen/psychiatrische stoornissen;
Eén-oudergezinnen en opnieuw samengestelde gezinnen;
Met één cliënt individueel systeemgericht werken;
Veel voorkomende echtpaarproblemen;
De relatie tussen het gezin en grotere systemen;
Specifieke methodieken bij consultatie en verwijzing.

werkwijze

Inleidingen door de docenten, literatuurstudie en literatuurbespreking, analyse van videomateriaal, rollenspelen en oefeningen, casuïstiekbesprekingen en huiswerkopdrachten.

aan te schaffen literatuur

A. Savenije, M.J. van Lawick en E.T.M. Reijmers. Handboek Systeemtherapie (2014), Uitgeverij de Tijdstroom; ISBN 9789058982575
William C. Madsen. Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. Uitgeverij Garant; ISBN 9 789044128468
P. Rober. Gezinstherapie in praktijk Over ontmoeting, proces en context. ACCO Leuven / Den Haag; ISBN: 9 789033488214

Tip: Deze boeken zijn te bestellen via www.scheltema.nl.

opleiding tot systeem therapeut

Deze cursus vormt samen met de Inleiding systeemtheoretische psychotherapie (www.rino.nl/451) de basiscursus Systeemtherapie, een vereiste in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijkt u s.v.p. voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPin aanvraag90 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend60 uren
K&J - NIPtoegekend60 uren
diagnostiek 40 uren
behandeling 20 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend60 punten
KNMG Accreditatiebureau Algemene Nascholingtoegekend24 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend60 punten
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - registratietoegekend60 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend60 uren
diagnostiek 40 uren
behandeling 20 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend60 uren
Registerpleintoegekend15,55 punten
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)in aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. C.A.C.M. Rood (Ineke) - docenten - 1027995543

Ineke Rood is psychotherapeut en systeemtherapeut, erkend opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG.

Lees verder
Mw. I. Bimmel (Indra) - docenten - 25479017

Indra Bimmel is systeemtherapeut, erkend opleider en supervisor van de NVRG.

Lees verder

Lenny Rodenburg is klinisch psycholoog (BIG), relatie en gezinstherapeut (NVRG).

Lees verder

Mw. Tjin A Djie werkt als transcultureel systeemtherapeut.

Lees verder
Dhr. W.N. Kok (Wilbert) - docenten - 1968012204

Wilbert Kok is in de jaren '80 opgeleid als HBO-verpleegkundige en heeft geruime tijd gewerkt in de klinische acute psychiatrie, in de 'bemoeizorg' aan zwervende psychiatrische patienten, bij straathoekwerk voor zwerfjongeren en in de jeugd GGZ.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact