Benieuwd naar de actuele coronamaatregelen? Lees meer informatie.

Systeemtherapie: inleiding

Contextueel en multicultureel

60-uurs cursus NVRG
451.22.01
€ 2.450,-
10 dagen van 10.00 - 17.00 uur
Deze cursus is volgeboekt.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is vol. Er staan andere data gepland, waarop mogelijk wel plek beschikbaar is.

Overige startdata
09 Sep 2022

Veel hulpverleners zien door de veelheid van systeemtheoretische stromingen door de bomen het bos niet meer. In deze cursus maakt men kennis met algemene onderliggende principes in de systeemtherapie, met extra nadruk op multiculturele aspecten én op de specifieke plaats van kinderen en jeugdigen in de gezinstherapie.

opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG en docententeam

De cursus wordt in samenwerking met Ineke Rood, gegeven door verschillende NVRG erkende docenten, die elk hun eigen expertise hebben op het gebied van de lesstof die op die dag behandeld zal worden.

Deze inleidingscursus Systeemtheoretische psychotherapie vormt samen met de 60-uurs verdiepingscursus de basiscursus systeemtherapie, voor de opleidingsroute tot systeemtherapeut NVRG (zie de website van de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie.

doelgroep

Hulpverleners in de (A)GGZ en aangrenzende terreinen, (gezondheidszorg)psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, sociaal psychiatrische verpleegkundigen (VO), artsen en maatschappelijk werkers (VO).

Zie de website van de NVRG voor de vooropleidingseisen (en uitzonderingen) voor deze cursus.

doelstelling

Kennismaken met de belangrijkste begrippen uit de systeemtheorie. Vertrouwd raken met methoden en technieken uit verschillende stromingen en het leren hanteren hiervan in gesprekken met gezinnen en paren.

Speciale aandacht zal geschonken worden aan de specifieke plaats van kinderen en jeugdigen in de gezinstherapie, aan de verschillende opvoedstijlen in de diverse culturen en de betekenis daarvan voor de hulpverlening.

inhoud

  • Geschiedenis van de systeemtherapie, basisbegrippen, het 'normale' gezin in verschillende culturen;
  • De beginfase van een systeemtherapie. Hoe komt de aanmelding tot stand en wat voor gevolgen heeft dit voor de hulp?
  • Het taxatieproces, probleemdefiniëring, de interactie rondom de klacht, structuuranalyse, communicatie, relatiedefiniëring, het inventariseren van de krachten en hulpbronnen in het systeem, de mate van differentiatie en het intergenerationele proces (genogrammen);
  • Strategievorming t.a.v. verandering;
  • Kortdurende systeemtherapeutische behandelvormen;
  • Gender, ethniciteit en (seksuele) identiteit als relevante context.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurstudie en praktische oefeningen, ook aan de hand van eigen casuïstiek.

aan te schaffen literatuur

A. Savenije, M.J. van Lawick en E.T.M. Reijmers (2014). Handboek Systeemtherapie. Uitgeverij: de Tijdstroom; druk/editie: 2. ISBN 9789058982575
N. Jessurun, R. Warring (2e druk/2018). Verschillen Omarmen - Transcultureel systemisch werken. Uitgever: Coutinho b.v. ISBN: 9789046906231

opleiding tot systeemtherapeut

Deze cursus vormt samen met de Verdiepingscursus systeemtheoretische psychotherapie de basiscursus Systeemtherapie, een vereiste in de opleiding tot systeemtherapeut. Kijkt u s.v.p. voor de toelatingseisen tot een lidmaatschap van de NVRG, de opbouw van de opleiding en verdere informatie bij route tot lidmaatschap van de NVRG.

Accreditaties

Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend88 uren
K&J - NIPtoegekend60 uren
diagnostiek 20 uren
behandeling 40 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend60 uren
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) - registratietoegekend60 uren
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend60 uren
diagnostiek 20 uren
behandeling 40 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend60 uren
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)in aanvraag50 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. M. Jansen (Mirjam) - docenten - 212646205

Mirjam Jansen is ruim 26 jaar werkzaam als gezinstherapeut/psychotherapeut bij de Jeugdggz en als groepstherapeut bij de forensische psychiatrie (Dimencegroep).

Lees verder
Mw. R. Warring MSc (Roxane) - docenten - 2115657617

Roxane Warring is psycholoog en (transcultureel) systeemtherapeut. Daarnaast werkt zij als trainer en (gast)docent op het gebied van systemen en cultuur.

Lees verder
Mw. C.A.C.M. Rood (Ineke) - docenten - 11839878

Ineke Rood is psychotherapeut en systeemtherapeut, erkend opleider, supervisor en leertherapeut van de NVRG.

Lees verder
Mw. drs. L.W. Rodenburg (Lenny) - docenten - 209565611

Lenny Rodenburg is klinisch psycholoog, systeemtherapeut, supervisor en opleider NVRG.

Lees verder
Dhr. W.N. Kok (Wilbert) - docenten - 538740619

Wilbert Kok is systeemtherapeut, supervisor en opleider binnen de NVRG, en daarnaast ‘certified therapist’, docent en supervisor binnen de EFT.

Lees verder
Mw. I. Bimmel (Indra) - docenten - 1293715543

Indra Bimmel is systeemtherapeut, erkend opleider en supervisor van de NVRG.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact