Suïcide en suïcidepreventie binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

alleen incompany aan te vragen

RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Het onderwerp van deze cursus is suïcidaal gedrag in het algemeen en steeds verbijzonderd naar de groep mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking.

Suïcidaliteit en suïcide preventie binnen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een belangrijk maar onderbelicht onderwerp. Er wordt in deze cursus gesproken over suïcidaal gedrag in het algemeen en steeds verbijzonderd naar de groep mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking.

suïcidaal gedrag en laagIQ | diagnostiek en behandeling

Binnen de diagnostiek en behandeling gaat het zowel over het suïcidale gedrag als de achterliggende factoren, specifiek de psychische stoornissen.

Er is aandacht in iedere fase van het hulpverleningsproces voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Bij ieder onderdeel is er aandacht voor de eigen casuïstiek en er zal geoefend worden met het bespreekbaar maken en in kaart brengen van suïcidaal gedrag. Daarnaast is er aandacht voor de eigen beleidstukken, protocollen en richtlijnen en de wijze waarop deze geïmplementeerd zijn in de organisatie.

Onderstaande informatie is een richtlijn van de inhoud van de incompany training. De doelen worden uiteraard in samenspraak met de instelling aangescherpt.

doelgroep

(AVG) artsen, (GZ/ Klinisch)-psychologen, Orthopedagogen werkzaam binnen een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

doelstelling

-* Na afloop van de tweedaagse  workshop staat het onderwerp suïcidaal gedrag en suïcide preventie bij alle deelnemers helder op het netvlies.

-* Men is daarbij gericht op het herkennen en behandelen van onderliggende oorzaken naast risicobeheersing.

-* Men heeft geoefend met het bespreken en in kaart brengen van suïcidaal gedrag en kent het beleid en de richtlijnen van de organisatie.

inhoud

Suïcidaliteit en suïcide preventie binnen zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een belangrijk maar onderbelicht onderwerp. Er wordt in deze cursus gesproken over suïcidaal gedrag in het algemeen en steeds verbijzonderd naar de groep mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking.

Binnen de diagnostiek en behandeling gaat het zowel over het suïcidale gedrag als de achterliggende factoren, specifiek de psychische stoornissen.

Er is aandacht in iedere fase van het hulpverleningsproces voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Bij ieder onderdeel is er aandacht voor de eigen casuïstiek en er zal geoefend worden met het bespreekbaar maken en in kaart brengen van suïcidaal gedrag. Daarnaast is er aandacht voor de eigen beleidstukken, protocollen en richtlijnen en de wijze waarop deze geïmplementeerd zijn in de organisatie.

 

 

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden