Seks!

“Wat iedere hulpverlener moet weten over seks!”

eendaagse workshop
026.20.01
€ 195,-

Inclusief boek en lunches

.
1 dag van 10.00 - 17.00 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Seksualiteit is voor vrijwel iedereen een essentieel aspect van kwaliteit van leven en er is geen enkel "life event" dat het plezier wat mensen aan seks kunnen beleven niet bedreigt. In schril contrast hiermee staat het gegeven dat mensen hun seksuele zorgen en problemen vaker niet dan wel bij een hulpverlener naar voren brengen.

Wat hulpverleners en cliënten vaak gemeen hebben, is een gebrek aan kennis over "hoe seks werkt" en over wat er nodig is om plezier aan seks te kunnen beleven.

een leven lang leren

De meerderheid van de hulpverleners brengt het onderwerp seksualiteit nooit actief ter sprake, hoewel ze vinden dat ze dat eigenlijk wel zouden moeten doen. Zij worden vaak gehinderd door gevoelens van ongemakkelijkheid en incompetentie en rationaliseren dat vaak weg door te denken dat juist bij déze cliënt het onderwerp seksualiteit niet relevant is.

Cliënten worden gehinderd door gevoelens van gêne en schaamte, vinden het moeilijk om hun probleem te verwoorden, zijn bang voor een moreel oordeel van de hulpverlener of om niet ´normaal´ gevonden te worden.

Samen met Ellen Laan schreef Rik van Lunsen het boek ‘Seks!, een leven lang leren’, om vrouwen en mannen wat meer “tools” voor seksueel plezier aan te reiken. Ook opvoeders, voorlichters en hulpverleners zijn gebaat bij wat meer kennis over seks! Daarom deze interactieve workshop.

doelgroep en doelstelling

Deze cursus is bedoeld voor psychologen, systeemtherapeuten, SPV, MW-ers, huisartsen, POH-GGZ, medisch-specialisten, biologiedocenten, voorlichters en andere hulpverleners en opvoeders.

Na afloop van deze workshop hebben de deelnemers kennis over hoe seks werkt en wat er nodig is om plezier aan seks te kunnen beleven. Door oefeningen hebben zij geleerd hoe ze het gesprek over seks aan kunnen gaan met hun cliënt.

inhoud

  • informatie over seks en plezier beleven aan seks;
  • invloed van life events op seksualiteit;
  • hoe ga je als hulpverlener om met het onderwerp seksualiteit;
  • hoe breng je een gesprek over seksualiteit ter sprake;
  • hoe stel je cliënten bij het bespreken van het onderwerp op hun gemak;
  • oefenen met gesprekken.

werkwijze

Interactieve kennis-uitwisseling, oefeningen, quiz etc.

inclusief boek

Het boek SEKS! van Rik van Lunsen en Ellen Laan zit inbegrepen in de prijs.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend6 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend6 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend6 punten
Registerpleintoegekend6 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. dr. H.W. van Lunsen (Rik) - docenten - 1913484957

Rik van Lunsen is arts-seksuoloog NVVS (Nederlandse Vereniging van Seksuologie).

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact