Listening Post: reflecteren op de samenleving

de buitenwereld van binnenuit

1 avond | online via Zoom
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 307

Interesselijst

Hoe ervaren wij de samenleving waarin we leven, wat doen recente en eerdere gebeurtenissen met ons als burger en hoe houdt dit ons bezig? Wat doen wij eigenlijk zelf met de samenleving? In deze turbulente tijd van oorlogen aan de grenzen van Europa, (politieke) verdeeldheid en zorgen in de samenleving over fundamentele issues als klimaat, wonen, migratie en armoede, biedt deze online Listening Post een gelegenheid voor spiegeling; voor ‘thinking under fire’.

De Listening Post is een plek voor burgers om ervaringen te delen en te reflecteren op de samenleving; de buitenwereld van binnenuit bekeken.

Deelnemers bespreken en onderzoeken hun ervaringen en hun rol als burger en krijgen zodoende inzicht in de wijze waarop gebeurtenissen in de samenleving invloed hebben op hun eigen denken en handelen.

Wat deelnemers bindt, is bereidheid om naar elkaar te luisteren en nieuwsgierig te zijn naar onderlinge verschillen.

Listening Post

In de Listening Post staan we stil bij de actuele state of mind van de samenleving. Dit doen we door het delen van en het luisteren naar individuele concrete ervaringen met – en gedachten, gevoelens en associaties over de samenleving, waarna er besproken wordt welke thema’s er gezamenlijk gehoord zijn en hoe hier betekenis aan te geven.

Hierdoor kan er begrip ontstaan voor wat er op dit moment (onder de oppervlakte) in de samenleving gebeurt. Het nodigt deelnemers uit om meer bewust de eigen rol daarin te bepalen.

Doelgroep

Een Listening Post is een waardevolle ervaring voor mensen uit allerlei verschillende professies en levensfasen. Zij ontmoeten elkaar als burger en niet in hun professionele rol. Iedereen is welkom. Er is geen bepaalde ervaring, voorkennis of status nodig of gewenst. 

Methode

De Listening Post werkt volgens een beproefde methode. Sinds de jaren zeventig worden in diverse landen Listening Posts gehouden, oorspronkelijk ontwikkeld door OPUS (An Organisation for Promoting Understanding of Society). Jaarlijks wordt in ongeveer veertig landen een Listening Post georganiseerd. Deze Listening Post wordt online gehouden.

Organisatie 

De Listening Post wordt in Nederland ook dit jaar weer georganiseerd door RINO amsterdam, Lies Ruiter en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, Martijn van der Spek en Martha Mens.

Begeleiders

  • Silke van Beekum, psycholoog, opleider, adviseur en curriculum ontwikkelaar in het Hoger onderwijs, senior partner Reflect Academy.

  • Martijn van der Spek, programmaleider executive programma’s Inside Dynamics in Organisations, senior consultant, USBO, Universiteit Utrecht

Gratis toegang

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel graag vooraf aanmelding via inschrijving. Na aanmelding ontvangt u de inloggegevens voor deze online Listening Post.

Programma 

  • 19.00 – 20.15 Delen van ervaringen in/met de samenleving
  • 20.15 – 20.45 Identificeren van onderliggende thema’s
  • 20.45 – 21.30 Uitwisselen hypotheses

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden