Listening Post: reflecteren op de samenleving

de buitenwereld van binnenuit

1 vrijdag van 19.00 - 21.30 uur | online via Zoom
Online | Onderwijs - | Zoom

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 307

Interesselijst

De Listening Post is een plek voor burgers om ervaringen te delen en te reflecteren op de samenleving; de buitenwereld van binnenuit bekeken. Hoe ervaren wij de samenleving waarin we leven, wat doen recente en eerdere gebeurtenissen met ons als burger en hoe houdt dit ons bezig?

In een Listening Post onderzoeken de deelnemers hun rol als burger en krijgen ze inzicht in de wijze waarop gebeurtenissen in de samenleving invloed hebben op hun eigen denken en handelen.

Wat deelnemers bindt, is bereidheid om naar elkaar te luisteren en nieuwsgierig te zijn naar onderlinge verschillen.

Listening Post

In de Listening staan we stil bij de actuele state of mind van de samenleving. We  luisteren naar individuele concrete ervaringen met – en gedachten, gevoelens en associaties over de samenleving, hierdoor kan er begrip ontstaan voor wat er op dit moment (onder de oppervlakte) in de samenleving gebeurt. Het nodigt deelnemers uit om meer bewust positie te kiezen.

Doelgroep

Een Listening Post is een waardevolle ervaring gebleken voor mensen uit allerlei verschillende professies en levensfasen. Zij ontmoeten elkaar als burger en niet in hun professionele rol. Iedereen is welkom. Er is geen bepaalde ervaring, voorkennis of status nodig of gewenst.

Methode

De Listening Post werkt volgens een beproefde methode. Sinds de jaren zeventig worden in diverse landen Listening Posts gehouden, oorspronkelijk ontwikkeld door OPUS (An Organisation for Promoting Understanding of Society). Jaarlijks wordt in ongeveer veertig landen een Listening Post georganiseerd.

Organisatie 

De Listening Post wordt in Nederland ook dit jaar weer georganiseerd door RINO amsterdam, Lies Ruiter en het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht, Martijn van der Spek en Martha Mens.

Begeleiders

  • Martha Mens, psycholoog, senior organisatieadviseur, lid kernstaf executive programma Inside Dynamics in Organisations, USBO

  • Marcel de Groen, senior coach en consultant, mede oprichter en eigenaar van het bedrijf NieuweKaders.

Gratis toegang

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel graag vooraf aanmelding via inschrijving.

Programma 

  • 19.00 – 20.15 Delen van ervaringen in/met de samenleving
  • 20.15 – 20.45 Identificeren van onderliggende thema’s
  • 20.45 – 21.30 Uitwisselen hypotheses

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden