Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Basiscursus dubbele diagnose

wanneer psychiatrie en verslaving speelt

eendaagse cursus
623.20.01
Is deze Incompany cursus interessant voor uw instelling? Vraag dan een offerte aan via incompany@rino.nl
€ 0,-
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Onderwijslocatie | Offline of online | RINO AMSTERDAM OF ZOOM

Psychiatrie en verslaving waren nog niet zo lang geleden gescheiden werelden. Maar vaak komt de problematiek samen en steeds vaker wordt een ‘dubbele diagnose’ gesteld. Hoe kan in de hulpverlening zo effectief mogelijk omgegaan worden met zo’n dubbele diagnose? In deze cursus staat geïntegreerd behandelen van psychiatrie en verslaving centraal. Er wordt aandacht besteed aan het Integrated Dual Diagnoses Treatment (IDDT-model), het fasemodel van motivatie en verandering , de verantwoordelijkheden van cliënt en hulpverlener en de attitude van de hulpverlener. Daarnaast komt ‘harm reduction’ en de basis van de neurobiologie van verslaving aan bod.
Deze basiscursus is extra effectief en een aanrader samen met de e-learning van de GGZ Ecademy die voorafgaand aan de gevolgd kan worden

doelgroep

De cursus is bedoeld voor hulpverleners die werkzaam zijn in de chronische psychiatrie of de verslavingszorg, die te maken hebben met cliënten met psychiatrische in combinatie met verslavingsproblemen. De training is ook relevant voor de POH-GGZ, die een belangrijke rol krijgt bij het voorkomen van terugval bij clienten die eerder intensieve zorg nodig hadden.

Voor deelname aan deze cursus wordt basiskennis van psychopathologie en het omgaan met verschillende psychiatrische stoornissen verwacht.

doelstelling

Na het voltooien van de cursus hebben de deelnemers basiskennis over 'dubbele diagnoses'. Zij weten hoe middelengebruik en psychiatrische stoornissen op elkaar kunnen inwerken en beschikken over een model (IDDT) met behulp waarvan zij hun interventies beter kunnen ordenen.

inhoud

Het programma is als volgt opgebouwd:

  • definiëring van het begrip Dubbele Diagnose;
  • prevalentiegegevens Dubbele Diagnose;
  • probleemomschrijving Dubbele Diagnose;
  • middelen en effecten en interacties met psychiatrische stoornissen;
  • attitude hulpverlener: omgaan met verslaving als ziekte;
  • stadia van gedragsverandering van Prochaska en Diclemente;
  • IDDT fasenmodel: herkennen en vaststellen van motivatiestadia voor behandeling en daarbij passende behandelinterventies;
  • zelfhulpgroepen voor verslaafden;
  • harm reduction.

werkwijze

Deze eendaagse cursus is afwisselend van opzet: er wordt gebruik gemaakt van oefeningen, opdrachten, discussie en filmfragmenten.

e-learning

deze basiscursus is extra effectief en een aanrader samen met de e-learning van de GGZ Ecademy.

LEDD

Deze cursus wordt gegeven i.s.m. het Landelijke Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD).

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend9 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend9 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact