Basiscursus dubbele diagnose

i.s.m. het Landelijke Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD)

alleen incompany aan te vragen

Incompany | aanvraag via incompany@rino.nl

Psychiatrie en verslaving waren nog niet zo lang geleden gescheiden werelden. Maar vaak komt de problematiek samen en steeds vaker wordt een ‘dubbele diagnose’ gesteld. Hoe kan in de hulpverlening zo effectief mogelijk omgegaan worden met zo’n dubbele diagnose?
In deze training staat geïntegreerd behandelen van psychiatrie en verslaving centraal. Er wordt aandacht besteed aan het Integrated Dual Diagnoses Treatment (IDDT-model), het fasemodel van motivatie en verandering , de verantwoordelijkheden van cliënt en hulpverlener en de attitude van de hulpverlener. Daarnaast komt ‘harm reduction’ en de basis van de neurobiologie van verslaving aan bod.

De training wordt aangeboden in de vorm van ‘blended learning’. Dat wil zeggen dat voorafgaand aan de training een e-learning module gevolgd wordt. Uit ervaring blijkt dat deelnemers hieraan gemiddeld drie uur besteden.

doelgroep

De training is bedoeld voor hulpverleners die werkzaam zijn in de chronische psychiatrie of de verslavingszorg, die te maken hebben met cliënten met psychiatrische in combinatie met verslavingsproblemen. De training is ook relevant voor de POH-GGZ, die een belangrijke rol krijgt bij het voorkomen van terugval bij cliënten die eerder intensieve zorg nodig hadden.
Voor deelname aan deze cursus wordt basiskennis van psychopathologie en het omgaan met verschillende psychiatrische stoornissen verwacht.

doelstelling

Na het voltooien van de training hebben de deelnemers basiskennis over 'dubbele diagnoses'. Zij weten hoe middelengebruik en psychiatrische stoornissen op elkaar kunnen inwerken en beschikken over een model (IDDT) met behulp waarvan zij hun interventies beter kunnen ordenen.

inhoud

Het programma is als volgt opgebouwd:

  • definiëring van het begrip Dubbele Diagnose;
  • prevalentiegegevens Dubbele Diagnose;
  • probleemomschrijving Dubbele Diagnose;
  • middelen en effecten en interacties met psychiatrische stoornissen;
  • attitude hulpverlener: omgaan met verslaving als ziekte;
  • stadia van gedragsverandering van Prochaska en Diclemente;
  • IDDT fasenmodel: herkennen en vaststellen van motivatiestadia voor behandeling en daarbij passende behandelinterventies;
  • zelfhulpgroepen voor verslaafden;
  • harm reduction.

werkwijze

Deze eendaagse training is afwisselend van opzet: er wordt gebruik gemaakt van oefeningen, opdrachten, discussie en filmfragmenten.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden