Basiscursus dubbele diagnose

wanneer psychiatrie en verslaving speelt

alléén incompany aan te vragen
623.17.02
Continue
€ 0,-
inclusief lunches, literatuur en e-learning module.
voor meer informatie kunt u mailen naar tristanvellekoop@rino.nl
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Arkin Training & Ontwikkeling | Klaprozenweg 111 | AMSTERDAM

Psychiatrie en verslaving waren nog niet zo lang geleden gescheiden werelden. Maar vaak komt de problematiek samen en steeds vaker wordt een ‘dubbele diagnose’ gesteld. Hoe kan in de hulpverlening zo effectief mogelijk omgegaan worden met zo’n dubbele diagnose?
In deze training staat geïntegreerd behandelen van psychiatrie en verslaving centraal. Er wordt aandacht besteed aan het Integrated Dual Diagnoses Treatment (IDDT-model), het fasemodel van motivatie en verandering , de verantwoordelijkheden van cliënt en hulpverlener en de attitude van de hulpverlener. Daarnaast komt ‘harm reduction’ en de basis van de neurobiologie van verslaving aan bod.

De training wordt aangeboden in de vorm van ‘blended learning’. Dat wil zeggen dat voorafgaand aan de training een e-learning module gevolgd wordt.

doelgroep

De training is bedoeld voor hulpverleners die werkzaam zijn in de chronische psychiatrie of de verslavingszorg, die te maken hebben met cliënten met psychiatrische in combinatie met verslavingsproblemen. De training is ook relevant voor de POH-GGZ, die een belangrijke rol krijgt bij het voorkomen van terugval bij clienten die eerder intensieve zorg nodig hadden.


Voor deelname aan deze cursus wordt basiskennis van psychopathologie en het omgaan met verschillende psychiatrische stoornissen verwacht.

doelstelling

Na het voltooien van de training hebben de deelnemers basiskennis over 'dubbele diagnoses'. Zij weten hoe middelengebruik en psychiatrische stoornissen op elkaar kunnen inwerken en beschikken over een model (IDDT) met behulp waarvan zij hun interventies beter kunnen ordenen.

inhoud

Het programma is als volgt opgebouwd:

definiëring van het begrip Dubbele Diagnose;
prevalentiegegevens Dubbele Diagnose;
probleemomschrijving Dubbele Diagnose;
middelen en effecten en interacties met psychiatrische stoornissen;
attitude hulpverlener: omgaan met verslaving als ziekte;
stadia van gedragsverandering van Prochaska en Diclemente;
IDDT fasenmodel: herkennen en vaststellen van motivatiestadia voor behandeling en daarbij passende behandelinterventies;
zelfhulpgroepen voor verslaafden;
harm reduction.

 

werkwijze

 

Deze eendaagse training is afwisselend van opzet: er wordt gebruik gemaakt van oefeningen, opdrachten, discussie en filmfragmenten.

e-learning

Voorafgaand aan de cursus moet een e-learning module gevolgd worden. Uit ervaring blijkt dat deelnemers hieraan gemiddeld drie uur besteden.

aanmelding

U kunt zich online aanmelden via de knop INSCHRIJVEN rechts bovenaan deze pagina.
Bent u medewerker van Arkin dan kunt u direct doorklikken naar Mijn Leerportaal van Arkin en u daar aanmelden.

RINO-Arkin academie

De grootste GGZ-aanbieder en het grootste nascholings- en opleidingsinstituut voor de GGZ in Amsterdam hebben de handen ineen geslagen op het gebied van scholing rondom chronische psychiatrie.

Lees meer op www.rino-arkin-academie.nl

LEDD

Deze cursus wordt gegeven i.s.m. het Landelijke Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD). De RINO-Arkin academie biedt in samenwerking met het Landelijk expertise- en implementatiecentrum dubbele diagnose (LEDD) verschillende cursussen aan: LEDDcursussen.

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend9 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend9 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact