Boom uitgevers Amsterdam selecteert in samenwerking met RINO amsterdam vakliteratuur in de categorie Psychologie & Psychiatrie. De geselecteerde boeken kunt u, als relatie van de RINO, met korting bestellen. Bekijk de selectie.

 

Vitamines voor groei

Ontwikkeling voeden vanuit de zelf-determinatie theorie

Maarten Vansteenkiste

Van € 54,50 voor € 46,30

Meer informatie en bestellen via de RINO klantenpagina van Boom.

In dit boek betogen de auteurs, op basis van de Zelf-Determinatie Theorie, dat de psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid de cruciale vitamines zijn voor groei. Door in deze vitamines te voorzien voeden ouders, leerkrachten en hulpverleners de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer echter deze behoeftes ondermijnd worden, vertraagt hun groei en wordt psychopathologie in de hand gewerkt. De auteur licht toe hoe kinderen die deze vitamines krijgen nieuwsgierig en geboeid door het leven gaan. Bovendien luisteren ze eerder uit vrije wil dan omdat het moet. De auteur besteedt eveneens aandacht aan de manier waarop ouders, maar ook hulpverleners, een motiverende rol kunnen spelen in de opvoeding en hoe ze in deze broodnodige vitamines van groei voor hun kroost kunnen voorzien.

__________

 

Ho, tot hier en niet verder Handboek
Training in psychosociale weerbaarheid voor kinderen, ouders en opvoeders
Jooske Kool
Van € 37,95 voor € 31,95

Meer informatie en bestellen via de RINO klantenpagina van Boom.

De methode Ho, tot hier en niet verder...! is een integratieve en ontwikkelingsgerichte benadering om blokkades in de ontwikkeling van kinderen te voorkomen of tijdig te helpen oplossen.

De methode helpt kinderen met internaliserende problemen: kinderen die zich uiten in teruggetrokken, verlegen gedrag en zich angstig of depressief voelen. Tegelijkertijd helpt zij kinderen met externaliserende problemen, zoals grensoverschrijdend, opstandig of agressief gedrag. Kinderen zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders. De methode biedt naast een training voor de kinderen, ook een cursus voor de ouders. Zij zet in op de versterking van de kind-ouderrelatie en het vergroten van de opvoedvaardigheden van de ouders, zodat zij hun kind optimaal kunnen ondersteunen.

__________

 

 

Alles over psychische stoornissen

American Psychiatric Association

Van € 39,95 voor € 31,95

 

Meer informatie en bestellen via de RINO klantenpagina van Boom.

 

Deze gebruiksvriendelijke gids bevat een schat aan informatie over psychische aandoeningen, opgeschreven in begrijpelijke taal. Het boek geeft patiënten en naastbetrokkenen de kennis om proactief te handelen in het traject van diagnose en behandeling.

 

Iedereen die in aanraking komt met (iemand met) een psychische aandoening kan in Alles over psychische stoornissen opzoeken wat de aandoening inhoudt, welke symptomen erbij horen en wat de behandelopties zijn. Hierdoor kunnen patiënten en hun familieleden meer grip krijgen op hun aandoening en het behandeltraject. Voor behandelaren is deze gids een instrument om de communicatie met patiënten en hun familieleden te verbeteren. De theorie is zeer duidelijk beschreven en wordt aangevuld met persoonlijke verhalen. Het boek volgt in twintig hoofdstukken de indeling van de DSM-5.

__________

 

 

Innerlijke kritiek bij eetproblemen

Op weg naar zelfacceptatie

Greta Noorderbos en Marieke ten Napel

Van € 21,50 voor € 17,20

 

Meer informatie en bestellen via de RINO klantenpagina van Boom.

 

Als jij problemen hebt met eten of je gewicht, of als je een eetstoornis hebt, dan is de kans groot dat je last hebt van kritische gedachten over jezelf, over je lichaam en je eetgedrag. Die kritische gedachten of stemmen kunnen heel heftig zijn en worden alleen maar sterker naarmate je strenger wordt voor jezelf en nog meer gaat lijnen. Uiteindelijk kunnen ze je hele denken en doen beïnvloeden.

 

In dit boek leer je hoe deze kritische gedachten over jezelf, je lichaam en je eetgedrag ontstaan, maar vooral hoe je er weerbaarder tegen kunt worden. Door allerlei oefeningen leer je om die kritische gedachten te herkennen, ter discussie te stellen en er meer afstand van te nemen. Uiteindelijk denk je positief over jezelf en je lichaam.

__________

 

 

Contact