Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

Boom uitgevers Amsterdam selecteert in samenwerking met RINO amsterdam vakliteratuur in de categorie Psychologie & Psychiatrie. De geselecteerde boeken kun jij, als relatie van RINO amsterdam, met korting bestellen. Bekijk de selectie.

In de maand maart zijn de onderstaande boeken en E-books in de aanbieding. Bestel je exemplaar via de RINO amsterdam klantenpagina op de website van Boom.

 

Boeken

Compassion Focused Therapy

De toepassing binnen CGT

Paul Gilbert | Boom uitgevers Amsterdam

Van € 28,30 voor € 22,65
 

Hét basisboek over Compassion Focused Therapy (CFT), met concepten uit de evolutionaire psychologie, de sociale psychologie, de ontwikkelingspsychologie, de neurowetenschappen en het boeddhisme. CFT richt zich op het leren ervaren van warmte en veiligheid door middel van compassie en zelf-compassie.

Bekijk meer info via de RINO amsterdam klantenpagina bij Boom en bestel je exemplaar!

_______

Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen

Redactie: Therese van Amelsvoort, Marrie Bekker, Janneke van Mens-Verhulst, Miranda Olff | Boom uitgevers Amsterdam

Van € 64,90 voor € 51,90

In het huidige politieke klimaat is er steeds meer aandacht voor sekse en gender. In Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen stellen meer dan veertig deskundigen de verschillen tussen vrouwen en mannen centraal. In overeenstemming met de DSM-5, hanteren ze een levensloopbenadering en maken inzichtelijk hoe sociale en culturele omstandigheden, en individuele ervaringen kunnen fluctueren gedurende het leven.

Bekijk meer info via de RINO amsterdam klantenpagina bij Boom en bestel je exemplaar!

_______

Dit is jouw leven

Ervaar de effecten van de positieve psychologie

Ernst Bohlmeijer, Monique Hulsbergen | Boom uitgevers Amsterdam

Van € 29,50 voor € 23,00

Dit boek gaat over levenskunst. Maar in plaats van een boek waarmee jezelf kunt verbeteren, is het een boek waarmee je leert te ‘ont-beteren’. Levenskunst is eerder het loslaten van bepaalde patronen dan het jezelf opleggen van eisen waaraan je moet voldoen. Het gaat om ruimte maken, jezelf toestaan te zijn wie je bent. Dan komt er ruimte voor inspiratie, levensvreugde en groei.

Bekijk meer info via de RINO amsterdam klantenpagina bij Boom en bestel je exemplaar!

E-publicaties | E-books

De schaduw van de zwarte hond

Depressie als symptoom van onze tijd

Bert van den Bergh | Boom uitgevers Amsterdam

E-book van € 14,70 voor € 11,75

Er is steeds meer aandacht voor, in de zorg én in de media. Hoewel depressie veel voorkomt, tasten we wat betreft de aard en behandeling ervan nog altijd in het duister. Dit komt volgens Van den Bergh omdat de stoornis vooral wordt benaderd als hersenziekte of hersenaandoening. De nadruk wordt daarbij gelegd op onze (neuro)biologische gevoeligheid zonder dat we echt stilstaan bij de maatschappelijke factoren die op deze gevoeligheid inwerken. In de culturele context bezien, is depressie geen stemmingsstoornis maar een afstemmingsstoornis, zo betoogt Van den Bergh.

Bekijk meer info via de RINO amsterdam klantenpagina bij Boom en bestel je exemplaar!

_______

Emoties, wat doe je ermee?

Creëer een evenwichtig emotioneel leven

Monique Hulsbergen | Boom uitgevers Amsterdam

E-book van € 10,30 voor € 8,25

Iedereen heeft emoties, want zonder emoties zouden we niet overleven. Een emotie is een signaal dat er iets belangrijks speelt, een emotie zet ons aan tot actie. In dit boek lees je over het verschil tussen destructieve en constructieve uitingsvormen, hoe je herkent wanneer je er last van krijgt en wat je kunt doen om emoties te reguleren.

Bekijk meer info via de RINO amsterdam klantenpagina bij Boom en bestel je exemplaar!

_______

Oplossingsgerichte coaching

Simpel werkt het best

Louis Cauffman | Boom uitgevers Amsterdam

E-book van € 19,95 voor € 15,95

Het leven is complex, en het is beter om de zaken niet nodeloos te compliceren. Oplossingsgericht denken helpt om problemen op een simpele manier om te zetten in doelen, die op hun beurt vertaald worden in uitdagingen. Een oplossingsgerichte coach fixeert zich niet op de problemen, maar vraagt zich af: ‘Wat gaat er goed? Wat werkt wel?’

Bekijk meer info via de RINO amsterdam klantenpagina bij Boom en bestel je exemplaar!

    _______

    Contact