Verruimd vrijstellingenbeleid

Afgelopen jaren is in het landelijk hoofdopleiders/coördinatorenoverleg GZ-psychologen (HCO-GZ), hard gewerkt aan afspraken over een verruimd vrijstellingenbeleid. Heel recent heeft dit geleid tot een startnotitie en in 2019 is het dan zo ver en kunnen deze nieuwe afspraken worden ingevoerd.

Deze verruiming is vooral bedoeld om beter rekening te houden met eventuele eerder verworven competenties. Hierdoor kan de opleiding verkort worden, kan er snellere doorstroming ontstaan en kunnen er meer GZ-psychologen worden opgeleid. Daardoor kan het landelijk tekort aan GZ-psychologen verkleind worden.

Conform de startnotitie past RINO amsterdam vanaf 2019 de verruimde vrijstellingen toe, voor de groepen die starten in 2019. Dit betekent dat de hoofdopleider tot 25% vrijstelling kan geven voor de GZ-opleiding (gebaseerd op 480 uur cursorisch onderwijs, 2790 uur praktijkonderwijs en 90 uur supervisie). Hier is een aantal voorwaarden aan gesteld: zie onderstaande tabel.

De vrijstelling heeft betrekking op cursorisch onderwijs, maar als je tijdens je opleiding tot cognitief gedragstherapeut werkervaring hebt opgedaan bij een voor de GZ-opleiding erkende instelling, kun je ook vrijstelling aanvragen voor het praktijkonderwijs.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor vrijstellingen1:

Verruimd vrijstellingenbeleid

1 de vrijstellingen worden toegepast en zijn gebaseerd op een curriculum van 480 uur en 2790 uur praktijkonderwijs

2 indien er minder dan 698 uur werkervaring is opgedaan; vrijstellingsuren supervisie naar rato

3 indien de werkervaring, werkbegeleiding en supervisie niet zijn opgedaan bij een destijds GZ-erkende instelling; wordt er geen vrijstelling verleend voor praktijkonderwijs, supervisie en werkbegeleiding