Klinisch psycholoog (verkort)

Voor psychotherapeuten die al over een GZ- + PT-registratie beschikken, bieden wij een verkorte opleiding tot klinisch psycholoog. Deze opleiding geeft een aantal vrijstellingen binnen de reguliere KP-opleiding. Voor het onderdeel overige taken en management wordt een gedeeltelijke vrijstelling verleend van 100 uur literatuur en praktijkopdrachten, en 250 uur praktijkwerkzaamheden. Voor de onderdelen diagnostiek en indicatiestelling wordt geen vrijstelling verleend. Voor het onderdeel praktijkresearch is alleen vrijstelling mogelijk voor degenen die zijn gepromoveerd. Ook voor klinisch neuropsychologen is een verkorte opleiding mogelijk: zij krijgen vrijstellingen voor delen van het wetenschappelijk onderzoek, management en diagnostiek.

 • Algemeen

  De verkorte opleiding tot klinisch psycholoog is gericht op het verwerven van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en management.

  Praktijkinstellingen die kandidaten voor de verkorte KP-opleiding willen voordragen, dienen te beschikken over een erkenning als praktijkinstelling voor de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog. Is uw praktijkinstelling nog niet erkend? Voor meer informatie over de erkenningsprocedure kunt u contact opnemen met de opleidingscoördinator.

  De opleiding omvat een cursorisch programma van 400 contacturen, exclusief bijbehorende literatuurstudie en praktijkopdrachten. Het praktijkdeel heeft een totale omvang van 1.910 uur plus 100 uur supervisie (tenminste drie dagen per week gedurende tweeënhalf jaar).

 • Programma

  Net als de reguliere KP opleiding, duurt de verkorte opleiding 4 jaar, maar zullen er in bepaalde periodes geen lessen zijn.

  Eventueel verleende vrijstellingen hebben in geen geval consequenties voor de opleidingsprijs. Uitzondering hierop is de genoemde vrijstelling voor het gehele psychotherapiegedeelte.

 • Aanmelden

  Alleen een door het opleidingsinstituut erkende praktijkinstelling kan kandidaten voordragen. De hoofdopleider is verantwoordelijk voor de toelating van kandidaten tot de opleiding.

  Download het aanmeldingsformulier

 • Kosten

  De kosten van de opleiding bedragen (onder voorbehoud) € 17.500,-.

 • Organisatie

  De opleiding tot klinisch psycholoog wordt aangeboden door de Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. De organisatie is in handen van de RINO amsterdam.

  Hoofdopleider en hoofddocenten

  De hoofdopleider is mw. prof. dr. M.M. Marleen Rijkeboer. De plaatsvervangend hoofdopleider is mw. dr. Loes Marquenie. De hoofdopleider wordt bijgestaan door de curriculumcommissie, die bestaat uit de hoofddocenten:

  • Dhr. dr. H. Berghuis (hoofddocent diagnostiek)
  • Dhr. dr. A.A.P. van Emmerik (hoofddocent onderzoek)
  • Mw drs. N.J.M. op t Veld MBA (hoofddocent BIM- Beleid, Innovatie en Management)
  • Dhr dr. T.R. Wind PhD (hoofddocent e-learning en e-health)

  Coördinatie

  De coördinator van de opleiding KP is mw Francesca Spelbos. De opleidingsmedewerker KP is Anneloes Klaassen. Zij worden daarbij ondersteund door de heer Levi van Tricht. Hebt u vragen of wilt u meer informatie over de opleiding, neem dan contact op met de coördinator of de opleidingsmedewerker.