Suicidepreventie: bouwen aan hoop

Oplossingsgericht werken bij suïcidaliteit

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 532

Interesselijst

Hoe bouw je als behandelaar aan hoop en hoe optimaliseer je het contact met cliënten wanneer zij een einde aan hun leven willen maken? Deze tweedaagse cursus over suïcidepreventie richt zich op oplossingsgerichte gespreksvoering in (crisis)gesprekken, waarbij het bouwen aan hoop de leidraad vormt. De cursus is bedoeld voor alle hulpverleners die een optimale samenwerking met patiënten met suïcidaal gedrag en hun naasten nastreven, hoop willen bieden en hun welbevinden willen bevorderen.

bouwen aan hoop

Iedere behandelaar krijgt wel te maken met cliënten die niet meer willen leven en geen hoop meer zien op verbetering. Hoop is het geloof dat de toekomst beter zal zijn dan het heden én het geloof dat we daarop invloed kunnen uitoefenen. Suïcidaal gedrag vormt wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak. Het heeft niet alleen een enorme impact op cliënten zelf, maar ook op hun naasten en behandelaars.

Er komt gelukkig steeds meer belangstelling voor suïcide preventie: het voorkomen en verminderen van suïcidaal gedrag. Waar de focus in behandeling vaak nog ligt op het taxeren van problemen en risico’s, is daarnaast aandacht voor de sterke kanten en hulpbronnen van cliënten en voor wat er wél goed gaat in hun leven essentieel. Zo kan er samen worden gebouwd aan hoop.

doelgroep en beginvereisten

De cursus is bedoeld voor GGZ medewerkers (alle disciplines). De deelnemers hebben kennis hebben genomen van de richtlijn suïcidaal gedrag. De richtlijnen zijn te vinden op [www.ggzrichtlijnen.nl/suicidaal-gedrag].

doelstelling

Na afloop van deze cursus kan de cursist:

  • De werkrelatie met cliënten en diens naasten optimaliseren door het hanteren en toepassen van oplossingsgerichte gespreksvaardigheden en constructen uit de positieve psychologie;
  • cliënten motiveren, die (nog) weinig veranderingsbereid zijn;
  • behandeldoelen samen met de cliënt op stellen, en bijbehorende middelen (stappenplan/ behandelplan) opstellen;

inhoud

  1. De eerste cursusdag wordt gestart met het ervaringsverhaal van Nanette Waterhout
  2. Oriëntatie op de pijlers uit de richtlijn voor suïcidaliteit: contact maken, het bieden van veiligheid en continuïteit en het betrekken van naasten.
  3. Oriëntatie op het oplossingsgerichte model: visie, achtergronden en het protocol.
  4. Contact maken met een suïcidale cliënt door het hanteren van oplossingsgerichte gespreksvaardigheden (valideren, erkenning geven, aansluiten, positief herformuleren, houding van het niet-weten),
  5. Het formuleren van positief geformuleerde, realistische behandeldoelen
  6. Motiveren van cliënten voor behandeling waarbij er sprake is van een lastige interactie

werkwijze

De deelnemers leren contact te leggen en de samenwerkingsrelatie te optimaliseren met cliënten die depressief zijn, zich hopeloos voelen en doodswensen hebben. De training wordt ondersteund door literatuur, filmfragmenten van gesprekken tussen een professional en een cliënt, ervaringsoefeningen en oefeningen met een acteur.

literatuur

Literatuur voor deze cursus: Suïcidepreventie: bouwen aan hoop (2017). Den Haan & Bannink. Uitgeverij Boom.
Over het boek is op YouTube een filmpje geplaatst: Suïcide preventie: bouwen aan hoop.

andere cursussen over dit onderwerp:

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden