Laag IQ in de GGZ - Diagnostiek en behandeling

module 2

eendaagse cursus
038.19.02
Wordt gepland 2e helft 2019 Inschrijven is vrijblijvend.
€ 225,-

inclusief lunch

.
eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Volgens de normaalverdeling functioneert 13,6 % van de Nederlandse bevolking op zwakbegaafd niveau. Dat is 1:7 mensen. Uit onderzoek blijkt dat bij 1 op de 3 patiënten binnen de GGZ sprake is van een laag IQ.

Herkent u binnen uw caseload de mensen met een laag IQ? Weet u hoe u met de communicatie en bejegening kunt aansluiten ? Weet u op welke wijze u hoe u uw diagnostische proces kunt vorm geven en uw behandeling kunt aanpassen?

doelgroep

De cursus is bedoeld voor (GZ- en klinisch) psychologen die werkzaam zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg (keten).

doelstelling

Aan het eind van de cursus bent u in staat om gedrag van volwassen patiënten met een combinatie van psychiatrische problematiek en een lager IQ (zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking) beter te herkennen. U weet hoe u uw communicatie bejegening kunt aanpassen aan deze cliënten. U krijgt handvaten voor uw diagnostiek en voor de behandeling van deze patiëntengroep. Ook wordt u duidelijk in welke situaties u kunt doorverwijzen en waarheen.

inhoud

Aan de hand van casuïstiek wordt uitgelegd wat het hebben van een laag IQ voor uw cliënt. Daarnaast komen de herkenning, de diagnostiek en de behandeling van verschillende psychische stoornissen bij mensen met een laag IQ aan de orde.

werkwijze

Deelnemers krijgen op deze dag meer zicht op wat het betekent om een laag IQ te hebben en wat het betekent om met psychische klachten en een laag IQ binnen de GGZ te zijn. We oefenen met een passende bejegening en gespreksvoering.

Om de diagnostiek van de psychiatrische problemen goed te doen zal eerst het lage IQ (zwakbegaafdheid of de verstandelijke beperking) herkend moeten worden. Daarnaast bespreken we de punten die nog meer in acht moeten worden genomen bij de psychiatrische diagnostiek. We bespreken de elementen van de multi-dimensionele diagnostiek. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij geprotocolleerd maatwerk in de behandeling. Eigen casuïstiek kan zeker ingebracht worden.

aan te schaffen literatuur

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ; Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; bij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036816571

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire leergang 'Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ'. De volledige opleidingsroute bestaat uit de volgende cursussen:

De leergang vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen. Meer informatie over de leergang vindt u hier.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. E.A. Aldenkamp (Erica) - docenten - 1198515866

Erica Aldenkamp is GZ psycholoog, EMDR Practitioner, inhoudelijke manager. Ze heeft jarenlange ervaring in de psychiatrische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (de Banjaard in Den Haag en Centrum Kristal in Leiden en Gouda). Momenteel is zij eigenaar van Poli+.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact