Dyscalculie: behandeling

vervolgcursus

Startdata
-
349.22.02
€ 460.00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 08 november 2022 om 09:30
Dinsdag 29 november 2022 om 09:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog in aanvraag 12 uren
registratie 2 uren
registratie 10 uren
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog in aanvraag 12 uren
BIG OG - Orthopedagoog generatlist in aanvraag 12 uren
registratie 2 uren
registratie 10 uren
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog in aanvraag 0 ?
BIG OG - Orthopedagoog generatlist in aanvraag 12 uren
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog in aanvraag 0 ?
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In elke klas zijn leerlingen te vinden met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Hoe kun je deze kinderen toch rekenvaardig maken zodat ze zich goed kunnen redden? Op deze vraag zal de cursus een antwoord geven. Ook wordt aandacht besteed aan de emotionele problemen die het hebben van dyscalculie met zich mee kan brengen. Het laatste uur wordt ingegaan op de regelgeving rondom de verplichte rekentoets in het vo en mbo vanaf 2016 en het wel of niet werken met een eigen leerlijn.

theoretische achtergrond en praktische invulling

Niet alleen de theoretische achtergrond, maar eveneens de praktische invulling komt aan bod. Hoe zorg je dat kennis beklijft en welke materialen, methodes en activiteiten zijn geschikt? Hoe lang ga je door het met automatiseren van tafels en hoe leer je kinderen redactiesommen oplossen. Deelnemers leren mogelijke handelswijzen als sommen en regelregels steeds weer wegzakken, maar ook hoe rekenangst en andere emotionele problematiek kan worden aangepakt. Er wordt verder stil gestaan bij het verschil in rekenproblematiek tussen kinderen met dyslexie en dyscalculie.

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen en Remedial Teachers en IB-ers die in de schoolpraktijk of jeugdhulpverlening te maken hebben met rekenproblemen en de vaak ingrijpende gevolgen daarvan voor een leerling zelf en zijn of haar ouders. Verwacht wordt dat de deelnemers bekend zijn met psychologische en didactische diagnostiek van rekenproblemen. Het is een vervolg op de cursus Dyscalculie: van signalering naar diagnose.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de theoretische achtergrond van de behandeling van rekenproblemen. Zij zijn in staat een effectief handelingsplan op te stellen en uit te voeren en weten welke materialen wel en niet geschikt zijn. Zij kunnen ouders en leerkrachten adviseren bij dyscalculie en andere rekenproblemen en weten hoe zij om moeten gaan met de emotionele kant van rekenproblemen.

inhoud

In de cursus wordt ingegaan op wat je moet doen als een kind achterblijft op het gebied van rekenen. De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

  • Wat is vanuit recent onderzoek bekend over hoe je een kind met een leerprobleem en dan met name dyscalculie moet behandelen?
  • Welke rekenprogramma’s en methodes zijn er en welke zijn geschikt?
  • Waar moet een goede behandeling aan voldoen?
  • Hoe bevorder je de motivatie van een kind?
  • Hoe zorg je dat rekenfeiten beklijven of in ieder geval de ontwikkeling niet belemmeren?
  • Wat zijn leuke en goede oefeningen en spelletjes?
  • Wat kun je doen bij rekenangst?
  • Hoe zorg je dat de school betrokken is en een kind op school een goed aanbod krijgt?

werkvormen

De cursus is opgebouwd uit een theoretische inleiding door de docent, het bespreken van de opgegeven literatuur en de koppeling naar de praktijk, het bespreken van voorbeelden uit de praktijk, het bekijken van video's en een kennismaking met materialen en hulpmiddelen. Na afloop van de cursusdag krijgen de deelnemers als toets de opdracht om bij een casus aanbevelingen te doen in de vorm van een handelingsplan. Hierop krijgen zij individueel schriftelijke feedback van de docent.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Van Oostendorp, M, Aan de slag met rekenproblemen, Uitgeverij Boom, 2014, ISBN 9789089534224