Dyscalculie: behandeling

vervolgcursus

tweedaagse cursus
349.19.01
€ 455,-
Inclusief (online) aanvullende literatuur en lunch, exclusief boek(en).
2 woensdagen van 09.30 - 16.30 uur.

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Als eenmaal bekend is dat een leerling of student ernstige rekenproblemen of dyscalculie heeft, is een belangrijke vraag: “Wat kunnen we doen om hem of haar te helpen?” Ouders en leerkrachten willen weten hoe ze kunnen zorgen dat het kind met voldoende kennis van school af gaat. Men vraagt zich af hoe dat nou moet met wiskunde en de verplichte rekentoets. Men wil weten hoe ze om moeten gaan met vermijden, een gebrek aan motivatie of rekenangst. Dit zijn aspecten die in deze cursus behandeld worden. Niet alleen de theoretische achtergrond, maar eveneens de praktische invulling komt aan bod. Hoe zorg je dat kennis beklijft en welke materialen, methodes en activiteiten zijn geschikt? Hoe lang ga je door het met automatiseren van tafels en hoe leer je kinderen redactiesommen oplossen. Deelnemers leren mogelijke handelswijzen als sommen en regelregels steeds weer wegzakken, maar ook hoe rekenangst en andere emotionele problematiek kan worden aangepakt. Er wordt verder stil gestaan bij het verschil in rekenproblematiek tussen kinderen met dyslexie en dyscalculie.

doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor psychologen, orthopedagogen en Remedial Teachers en IB-ers die in de schoolpraktijk of jeugdhulpverlening te maken hebben met rekenproblemen en de vaak ingrijpende gevolgen daarvan voor een leerling zelf en zijn of haar ouders. Verwacht wordt dat de deelnemers bekend zijn met psychologische en didactische diagnostiek van rekenproblemen. Het is een vervolg op de cursus Dyscalculie: van signalering naar diagnose.

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van de theoretische achtergrond van de behandeling van rekenproblemen. Zij zijn in staat een effectief handelingsplan op te stellen en uit te voeren en weten welke materialen wel en niet geschikt zijn. Zij kunnen ouders en leerkrachten adviseren bij dyscalculie en andere rekenproblemen en weten hoe zij om moeten gaan met de emotionele kant van rekenproblemen.

inhoud

In de cursus wordt ingegaan op wat je moet doen als een kind achterblijft op het gebied van rekenen. De volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

Wat is vanuit recent onderzoek bekend over hoe je een kind met een leerprobleem en dan met name dyscalculie moet behandelen?
Welke rekenprogramma’s en methodes zijn er en welke zijn geschikt?
Waar moet een goede behandeling aan voldoen?
Hoe bevorder je de motivatie van een kind?
Hoe zorg je dat rekenfeiten beklijven of in ieder geval de ontwikkeling niet belemmeren?
Wat zijn leuke en goede oefeningen en spelletjes?
Wat kun je doen bij rekenangst?
Hoe zorg je dat de school betrokken is en een kind op school een goed aanbod krijgt?

werkvormen

De cursus is opgebouwd uit een theoretische inleiding door de docent, het bespreken van de opgegeven literatuur en de koppeling naar de praktijk, het bespreken van voorbeelden uit de praktijk, het bekijken van video's en een kennismaking met materialen en hulpmiddelen. Na afloop van de cursusdag krijgen de deelnemers als toets de opdracht om bij een casus aanbevelingen te doen in de vorm van een handelingsplan. Hierop krijgen zij individueel schriftelijke feedback van de docent.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Van Oostendorp, M, Aan de slag met rekenproblemen, Uitgeverij Boom, 2014, ISBN 9789089534224

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend12 uren
diagnostiek 2 uren
behandeling 10 uren
overig
K&J - NIP herregistratietoegekend12 uren
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)toegekend30 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend12 uren
diagnostiek 2 uren
behandeling 10 uren
overig ? uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. drs. M. van Oostendorp (Marije) - docenten - 1712953312

Marije van Oostendorp is gespecialiseerd in dyscalculie bij kinderen. Ze doet onderzoek, adviseert scholen en begeleidt kinderen van 7 tot 17 met reken- en wiskundeproblemen. Daarnaast werkt ze als orthopedagoog op een basisschool in Amsterdam.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact