RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.

Word jij onze nieuwe collega?

RINO amsterdam zoekt regelmatig nieuwe collega's. Als we vacatures hebben, dan vind je die op deze pagina. Klik op het tabblad voor meer informatie over de vacature.

Je sollicitatie kun je sturen aan RINO amsterdam, t.a.v. Annemarie van der Linden (HRM), Leidseplein 5, 1017 PR in Amsterdam of mailen aan annemarievanderlinden@rino.nl.

RINO amsterdam heeft vacatures voor

Twee plaatsvervangend hoofdopleiders GZ
één met specifieke expertise op het gebied van Kinderen en Jeugdigen
en
één met specifieke expertise op het gebied van Ouderen

Omvang van beide functies: 8 uur per week

RINO amsterdam is een toonaangevend instituut voor nascholing en opleiding in de ggz en aangrenzende terreinen. Wij bieden o.a. opleidingen die leiden tot een BIG-registratie w.o. GZ-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Binnen onze opleiding tot GZ-psycholoog kennen we drie differentiaties: GZ Kinderen en Jeugdigen (GZ K&J), GZ Volwassenen, en GZ-ouderen. Door systematische aandacht voor Evidence, E-health en Diversiteit in alle onderdelen van ons curriculum willen we via onze GZ-opleiding zorgen voor toekomstbestendige GZ-psychologen in een toekomstbestendige GGZ.


Voor onze opleiding tot GZ-psycholoog zoeken we twee plaatsvervangend hoofdopleiders GZ om, samen met de hoofdopleider GZ, de GZ-opleiding verder vorm en inhoud te geven, en verder te vernieuwen. De hoofdopleider GZ  is eindverantwoordelijk voor de opleiding.


De plaatsvervangende hoofdopleiders zorgen, behalve voor vernieuwing, tevens voor de dagelijkse organisatie van dat deel van de opleiding waarop hun specifieke expertises betrekking hebben, en voeren ook erkennings- en reguliere visitaties uit van geëigende praktijkinstellingen.


Taken hierbij zijn o.a: het selecteren en beoordelen van cursisten en bewaken van hun voortgang, het voorzitten van diverse opleidingscommissies, het werven en selecteren van docenten en het inhoudelijk en organisatorisch afstemmen met (hoofd)docenten, coördinatoren en administratief medewerkers.

Vereisten
De kandidaten:

 • zijn tenminste 5 jaar ingeschreven in het BIG-register als GZ-psycholoog
 • zijn gepromoveerd op een bij voorkeur klinisch relevant onderwerp
 • hebben aantoonbare affiniteit en ervaring met opleiden
 • hebben bij voorkeur kennis van en affiniteit met
 • ofwel de klinische ontwikkelingspsychologie en ggz gericht op kinderen en jeugdigen;
 • ofwel de ouderen psychologie en ggz gericht op ouderen.

 

De functies zijn ingeschaald in FWG 75, volgens de cao GGZ.


Geïnteresseerden kunnen vóór 15 juni 2020 een motivatiebrief en CV mailen naar annemarievanderlinden@rino.nl (HRM). Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Prof. Dr. Marrie Bekker, Hoofdopleider GZ, via: marriebekker@rino.nl  

Sollicitatiegesprekken zijn gepland op 23 en 25 juni.

RINO amsterdam zoekt een nieuwe collega:

Controller | ondernemende expert, wendbaar en toegankelijk

Ben jij proactief, creatief, ambitieus en wendbaar? Wil je als controller aan de slag bij een een middelgrote, dynamische organisatie? Dan zoeken we jou!

Reageer uiterlijk woensdag 18 mei.

Lees het volledige profiel op de website van K+V werving en selectie. De controller ziet als bedrijfseconomische onderzoeker toe op de efficiëntie en effectiviteit van de ondernomen activiteiten en adviseert de organisatie.

RINO amsterdam zoekt

(hoofd)docenten voor het vak Psychopathologie & Indicatiestelling

Voor de opleiding tot GZ-psycholoog (met accent op volwassenenzorg) zijn we op zoek naar enthousiaste (hoofd)docenten voor het blok Psychopathologie & Indicatiestelling.

Dit onderdeel is een belangrijk basisvak (36 uur) in het eerste jaar van de opleiding en stelt het proces van klinisch redeneren centraal. Het heeft als doelstellingen:

 • de algemene kennis te verbreden van de meest voorkomende psychische stoornissen bij volwassenen (zoals ten aanzien van comorbiditeit, prevalentie en beloop), en
 • de context, waarde en beperkingen van de DSM-5 nader te leren kennen en hanteren.

Daarbij is er veel aandacht voor:

 • de keuzes en dilemma's die onlosmakelijk verbonden zijn aan het proces van intake en indicatiestelling;
 • de mate van evidentie die er is voor de verschillende vormen van psychopathologie;
 • de mate waarin e-health kan worden ingezet;
 • de toepassing van het vak op een diverse doelgroep.

We zoeken (ervaren) docenten met goede didactische vaardigheden die kennis hebben van psychopathologie in DSM-5 verband; in hun onderwijs aandacht voor evidence, e-health en diversiteit weten toe te passen; en onze passie voor het opleiden van psychologen tot GZ-psycholoog delen.

Er is een draaiboek beschikbaar met powerpoint presentaties, de eerste cursus staat gepland op vrijdagen vanaf oktober 2020.

Voor 2021 is de wens om dit vak te gaan aanpassen, samen met de hoofdopleider en de (hoofd)docenten.

Interesse? Stuur een mail naar Martijn Lamberts, hoofd BIG-opleidingen, via martijnlamberts@rino.nl

 

Contact