Exploring Differences - workshop 20 & 21 april

06 Feb 2018

Ter inspiratie wijst RINO amsterdam je graag op de tweedaagse workshop Exploring Differences p 20 & 21 april 2018, georganiseerd door onze internationale collega’s Fabio d’Apice, Barbara Williams en John Wilkes. Op locatie bij RINO amsterdam, Leidseplein 5.

Het werk van Fabio, Barbara en John beweegt zich op het vlak van het psychodynamisch werken met processen tussen mensen, in organisaties en in de samenleving. De workshop is relevant voor coaches en consultants, én voor hulpverleners. Eigenlijk voor iedereen die erin geinteresseerd is concepten als ‘verschillen’ en ‘de ander’ nader te exploreren, ook met het oog op de eigen beroepspraktijk.

Fabio D'Apice is the Director of Centro Coaching (UK and Gibraltar), and the Executive Director of the International Society for the Psychoanalytic Study of Organisations (ISPSO); trained within the Tavistock tradition and working with private and public sector organisations with the application of Systemic and Psychoanalytic thinking.

John Wilkes is a freelance coach and consultant, who is grateful for the learning he has derived from over 20 years of Group Relations experiences and for the opportunity to explore the complex and multi-faceted issues that encompass difference and diversity, working with Barbara Williams and Fabio D’Apice.

Barbara Williams is Director of Bureau Kensington Consulting in Toronto, EdD, MSW, MSc; Member: ISPSO, AKRI & Center for the Study of Groups and Social Systems; Guest Toronto Psychoanalytic Society & Institute; Associate Editor for Journal Organizational and Social Dynamics.

Locatie: RINO Amsterdam, Leidseplein 5
Aanmelden bij Anna Slater: anna@centrocoaching.co.uk

Bekijk de flyer in PDF

 

Ter inspiratie wijst RINO amsterdam je graag op de tweedaagse workshop Exploring Differences p 20 & 21 april 2018, georganiseerd door onze internationale collega’s Fabio d’Apice, Barbara Willia

Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy - Patricia Coughlin

11 Jan 2018

Kortdurend psychodynamisch werken (KDP) is een gestructureerde en efficiënte manier van werken binnen het psychodynamische referentie kader, maar wel met gebruikmaking van directieve en cognitief-gedragstherapeutische technieken. Op het psychotherapeutisch spectrum bevindt KDP zich in het midden, tussen enerzijds de cognitieve gedragstherapie en anderzijds de psychoanalytische werkvormen.

Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy

Op 12 en 13 maart 2018 komt Patricia Coughlin naar Nederland en geeft bij RINO amsterdam een masterclass. Patricia Coughlin, PhD, is een klinisch psycholoog met meer dan 30jaar ervaring als psychodynamisch therapeut. Ze is internationaal actief als docent, trainer en auteur. In 2016 verscheen haar boek Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy. De 2-daagse masterclass heeft dezelfde titel als het boek. Meer informatie en aanmelden via www.rino.nl/056

Confrontaties

Binnen de KDP is er aandacht voor emoties en voor de interne conflicten van de cliënt, in de vorm van ‘confrontaties’, gedurende de therapiesessie, met de moeilijk toegankelijke emoties en de daarbij gehanteerde afweermechanismen. De angst wordt voortdurend gemonitord en geoptimaliseerd, wat resulteert in een vorm van moment-to-moment diagnostiek.
Deze betrekkelijk nieuwe techniek baseert zich op concrete gedragsobservaties tijdens de therapie en zoekt naar de achterliggende emoties. Het gaat dan vooral om het voelbaar maken van die emoties. Daarbij wordt er niet gewacht tot de emoties zich vanzelf tonen, maar wordt er actief en directief gewerkt naar een grotere toegankelijkheid ervan.


Gezonde ontwikkeling zelf voortzetten

Het resultaat is dat een conflict dat de patiënt met zichzelf heeft toegankelijk en oplosbaar wordt en dat hierdoor klachten en symptomen verdwijnen. Recidive is betrekkelijk laag en veel patiënten rapporteren ook lang na afsluiting van de behandeling nog een toenemend welbevinden. De therapie stelt de patiënt in staat om de gezonde ontwikkeling zelf voort te zetten.

Meer informatie en aanmelden via www.rino.nl/056

 

nieuwsafbeelding - Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy - Patricia Coughlin - 89562435

Kortdurend psychodynamisch werken (KDP) is een gestructureerde en efficiënte manier van werken binnen het psychodynamische referentie kader, maar wel met gebruikmaking van directieve en cognitief-g

Profielopleiding ouderenpsycholoog

21 Nov 2017

Werk je als gezondheidszorgpsycholoog met ouderen of maak je binnenkort de overstap naar de ouderenzorg? Heb je behoefte aan een gericht scholingstraject om je expertise op het gebied van ouderenpsychologie verder te ontwikkelen of te actualiseren? Dan is de profielopleiding ouderenpsycholoog echt iets voor jou.

Psychologische hulpverlening aan ouderen

In september 2018 start de vijfde uitvoering van de Profielopleiding Ouderenpsycholoog. De opleiding richt zich op de specifieke competenties die nodig zijn in de psychologische hulpverlening aan ouderen. De opleiding nodigt je uit om kritisch te reflecteren op je eigen handelen in het licht van recente vakinhoudelijke, wetenschappelijke, beroepsethische en maatschappelijke ontwikkelingen. Bij aanmelden in het kalenderjaar 2017 geldt een vroegboekkorting van € 300,- op de opleidingskosten €  8.250,- per deelnemer.

Verandering van werkveld, verdieping en actualisatie

Voor sommige deelnemers markeert de profielopleiding ouderen een switch in hun carrière. Een verandering van werkveld, bijvoorbeeld van hulpverlening aan jong volwassenen naar hulpverlening aan ouderen. Zoals klinisch psycholoog Yolande: ‘In mijn vorige baan met jong volwassenen, kreeg ik geleidelijk aan steeds meer belangstelling voor het leren omgaan met het lijden rondom ziekte en dood, de invulling van de laatste levensfase en de zorg rond het levenseinde. Ik wilde nog een keer een ‘move’ maken in mijn werk maar miste specialistische kennis op het gebied van ouderenzorg. Toen ik informatie las over de profielopleiding Ouderenpsycholoog dacht ik “dit is precies wat ik nodig heb”… ’

Voor andere deelnemers geeft de profielopleiding de gewenste verdieping of actualisatie van kennis. Dat gold voor praktijkopleider en werkbegeleider Peter: ‘Ik was onvoldoende op de hoogte van recente wetenschappelijk inzichten en voelde me daardoor in toenemende mate onzeker, met name in de rol van praktijkopleider en werkbegeleider voor de opleiding tot gz-psycholoog. De opleiding heeft ervoor gezorgd dat ik binnen bepaalde thema’s, zoals ouderenmishandeling, als de deskundige gezien wordt en dus ook als vanzelfsprekend wordt uitgenodigd voor overleg hierover met de raad van bestuur. In de rol van praktijkopleider en werkbegeleider valt alles beter op zijn plek. Kritische bevraging, feedback, ondersteuning en advisering zijn een stuk gemakkelijker geworden’’

Meer informatie?

Wil je meer weten over de profielopleiding ouderenpsycholoog? Over de inhoud en de praktische informatie? En wil je nog meer ervaringen lezen van deelnemers? Lees verder op www.rino.nl/big-opleidingen/profielopleiding-ouderenpsycholoog.

Toelatingseisen en accreditatie

Deelname staat zonder meer open voor degenen met de volgende registratie(s): Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog-Generalist NVO, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP en Klinisch Psycholoog. De enige voorwaarde is dat je gedurende de opleiding werkt met ouderen. De opleiding is ook bedoeld voor psychologen die geen gelegenheid hebben gehad om de opleiding tot GZ-psycholoog te volgen, maar inmiddels wel functioneren op het niveau van GZ-psycholoog en zich van daaruit verder willen ontwikkelen kunnen.

Herregistratie Klinisch psycholoog
De opleiding is onlangs ook geaccrediteerd in het kader van de Herregistratieregeling Klinisch Psycholoog BIG en dus ook voor deze beroepsgroep én voor de Klinisch Neuropsycholoog relevant.

 

 

 

Werk je als gezondheidszorgpsycholoog met ouderen of maak je binnenkort de overstap naar de ouderenzorg?

Werving en selectie hoofdopleider PT-opleiding en hoofdopleider GZ-opleiding

06 Nov 2017

RINO amsterdam verzorgt de BIG opleidingen tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog. In nauwe samenwerking met en in opdracht van De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. Voor de BIG opleidingen Psychotherapeut en GZ-psycholoog zoekt de stichting per september 2018 een tweetal nieuwe hoofdopleiders.

 

Het hoofdopleiderschap omvat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding en de inrichting en ontwikkeling van het curriculum. De hoofdopleider is verantwoordelijk voor het wetenschappelijke niveau van de opleiding en in het bijzonder voor de vertaling van wetenschappelijke kennis naar praktisch handelen. De hoofdopleider is ook verantwoordelijk voor de onderwijskundige kwaliteit van de opleiding.

 

procedure en tijdpad

De Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam heeft voor beide vacatures een afzonderlijke sollicitatiecommissie benoemd. Kandidaten worden uitgenodigd vóór 15 december 2018 te solliciteren. De sollicitatiecommissies voeren in januari/februari 2018 gesprekken met geselecteerde kandidaten.

 

functieprofielen

Bekijk de functieprofielen voor de vacatures op www.rino.nl/vacature

RINO amsterdam verzorgt de BIG opleidingen tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog.

Vakliteratuur Boom Psychologie & Psychiatrie met korting

02 Nov 2017

Boom uitgevers Amsterdam selecteert in samenwerking met RINO amsterdam vakliteratuur in de categorie Psychologie & Psychiatrie. De geselecteerde boeken kun jij, als relatie van de RINO, met flinke korting bestellen. Elke maand zijn er 4 nieuwe boeken. In de maand november zijn de onderstaande titels in de aanbieding. Meer informatie vind je op www.rino.nl/boom.

Handboek psychose; theorie, diagnostiek en behandeling
Een spiegel voor narcisten - Martin Appelo
Groepsdynamisch begeleiden - Inge de Vos
Inleidingen in de lacaniaanse psychoanalyse - Joost Demuynck

nieuwsafbeelding - Vakliteratuur Boom Psychologie & Psychiatrie met korting - 1453575592

Boom uitgevers Amsterdam selecteert in samenwerking met RINO amsterdam vakliteratuur in de categorie Psychologie & Psychiatrie.

Presentatie nieuwe zorgstandaarden Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

30 Okt 2017

De afgelopen vier jaar werkten zorgprofessionals, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules voor de brede ggz. Daarin staan afspraken over wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. Voor professionals, patiënten en naasten geven de standaarden inzicht in wat zij van een behandelings- en zorgtraject kunnen en mogen verwachten. Vanaf het voorjaar 2018 gelden de standaarden voor alle professionals in de ggz. Het festival markeert een bijzondere mijlpaal: voor het eerst worden de zorgstandaarden en generieke modules gezamenlijk gepresenteerd.

Sneakpreview e-learning modules

In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ heeft de Vereniging Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidszorg Opleidingsinstellingen (vLOGO) een viertal e-learning modules ontwikkeld. Marieke van Dam, directeur van RINO amsterdam begeleidde het project. Op 11 oktober kwamen GGZ-professionals, docenten en opleiders naar RINO amsterdam voor een sneakpreview van de e-learningmodules: 

  • Werken met Zorgstandaarden ggz
  • Werken met de zorgstandaard Angststoornissen,
  • Werken met de zorgstandaard Depressieve stoornissen
  • Werken met de generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek


Deze online modules worden onderdeel van opleidingen van de opleidingsinstellingen van de vLOGO en onderdeel van het nascholingsaanbod voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. De deelnemers aan de conferentie kregen uitleg over de aanleiding en de context van het project en het belang van de standaarden voor de opleiding voor de GGZ -en BIG opleidingen. Ze wisselden van gedachten met elkaar over de spanningsvelden binnen de zorgstandaarden en hoorden van een docent hoe zij van plan is de e-learning te integreren in haar lessen.

Presentatie nieuwe zorgstandaarden op Festival

Wil je weten wat er in de nieuwe zorgstandaarden staat? En wat een generieke module betekent voor je werk? Maak op 30 november kennis met de nieuwe zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules op het Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz. Meld je dan aan voor het Festival in Utrecht: www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/festival.

Bijschrift foto: Docent drs. Helmie Stoof, GZ-psycholoog i.o. tot specialist geeft uitleg over het integreren van de online modules in een cursusblok. Naast haar staat Marieke van Dam, directeur van RINO amsterdam.

nieuwsafbeelding - Presentatie nieuwe zorgstandaarden Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz - 1789852611

De afgelopen vier jaar werkten zorgprofessionals, patiënten en naasten samen aan de ontwikkeling van zorgstandaarden en bijbehorende generieke modules voor de brede ggz.

Opleidingskosten ook in 2018 aftrekbaar

02 Okt 2017

Kennis & inspiratie opdoen en de kosten aftrekken van de belasting? Hoe fijn is dat? De kosten voor de opleidingen en cursussen die je volgt bij RINO amsterdam kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat je geen recht hebt op studiefinanciering. En dat de studie of opleiding aansluit bij je (toekomstig) beroep. Daarnaast moet het gaan om een leertraject. Dat betekent dat je kennis opdoet onder begeleiding of toezicht. De kosten die je mag aftrekken zijn de kosten van collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld en de leermiddelen die je voor de opleiding móet hebben, zoals boeken of bepaalde software. Krijg je een vergoeding van je werkgever? Dan moet je dat bedrag en een drempelbedrag van € 250 van de gemaakte kosten aftrekken.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Kennis & inspiratie opdoen en de kosten aftrekken van de belasting? Hoe fijn is dat?

Oplossingsgerichte consultvoering in de medische praktijk

12 Sep 2017

Bij oplossingsgerichte medische consulten staat de gewenste uitkomst voor de patiënt centraal, zowel op medisch als op persoonlijk vlak. Arts en patiënt ontwikkelen vanaf het begin een gedeelde verantwoordelijkheid in het behandelproces. De patiënt ontwikkelt zelf mechanismen die bijdragen aan genezing, herstel of stabilisering. Bij oplossingsgerichte consultvoering maken arts en patiënt gebruik maken van elkaars expertise, waardoor de consulten effectiever en constructiever worden. Een voorbeeld:

Jeroen is 10 jaar oud en heeft al jaren astma waarvoor hij onderhoudsmedicatie gebruikt. Het innemen van zijn medicatie doet Jeroen soms wel en soms niet. Jeroen vindt het maar “gedoe”, die medicijnen. Vaak belandt hij met hevige benauwdheidsklachten in het ziekenhuis. In plaats van een nieuwe discussie aan te gaan over het probleem van astma of het gebruik van medicatie ter preventie van astma-aanvallen, stelt Jeroens kinderarts hem een vraag: Waaraan zou je als eerste kunnen merken dat al het gedoe rond je astma over is? Jeroen zegt: “Dat ik er weer bij hoor”. De kinderarts vraagt wat hij daarmee bedoelt, waarop Jeroen zegt: “Dan vragen m’n vrienden op school in de pauze weer of ik mee kom voetballen.” De kinderarts vraagt “En als je weer regelmatig zou voetballen met je vrienden in de pauze, wat zou dat voor verschil maken voor het nemen van je medicijnen?”, waarop Jeroen zegt: “Dan zou ik ze misschien wat makkelijker nemen, er niet zo moeilijk over doen, omdat ik het meer naar mijn zin heb”.


Oplossingsgerichte consultvoering in de medische praktijk
effectief aansluiten bij de patiënt
eendaagse workshop | 10:00- 17:00 uur 6 juni 2018


Kinderarts Christiaan van Woerden geeft de workshop samen met psychotherapeut Esther de Wolf. Meer informatie lees je op www.rino.nl/008.

nieuwsafbeelding - Oplossingsgerichte consultvoering in de medische praktijk - 1553800007

Bij oplossingsgerichte medische consulten staat de gewenste uitkomst voor de patiënt centraal, zowel

Koninklijke onderscheiding voor arts-seksuoloog Rik van Lunsen

07 Sep 2017

Docent Rik van Lunsen nam vrijdag 1 september 2017 afscheid bij het AMC met een prachtig symposium en werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wat een geweldige onderscheiding voor een zeer gewaardeerde docent. Rik geeft bij ons onder andere de populaire workshop ' Seks! - wat iedere hulpverlener moet weten over seks'. Meer informatie en aanmelden kan via www.rino.nl/026

Wethouder Abdeluheb Choho reikte de versierselen uit aan seksuoloog Rik van Lunsen, die is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Lees het online artikel over de Koninklijke onderscheiding voor arts-seksuoloog Rik van Lunsen op de website van het Parool.

 

Docent Rik van Lunsen nam vrijdag 1 september 2017 afscheid bij het AMC met een prachtig symposium en werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Zelfbewustzijn als uitgangspunt bij angst en depressie

03 Aug 2017

Klachten bij angst en depressie kun je op verschillende manieren behandelen. In gedragstherapie gaat de cliënt onder jouw begeleiding de confrontatie met de klacht aan. Simpelweg gezegd: iemand die bang is voor spinnen, gaat spinnenwebben in de tuin opruimen. Voor sommige cliënten is deze confrontatie ondenkbaar. Voor hen kan een autonomiegerichte groepsbehandeling een optie zijn. Deze klacht overstijgende benadering richt zich op het versterken van het zelfbewustzijn. Cliënten leren te voelen wat zij willen en dat ook uit te voeren. Zij stellen zich bijvoorbeeld als doel om lekker een boek te lezen op de bank, zonder zich schuldig te voelen of rekening te houden met anderen. Met als einddoel om uiteindelijk ook zonder angst voor spinnen in de tuin een boek te lezen.

In de cursus ‘Autonomiegerichte behandeling bij angst en depressie: herstellen en ontwikkelen van het vermogen tot zelfregulatie’ leer je hoe je een autonomiegerichte groepsbehandeling begeleidt. Aan de hand van het boek ‘ het Behandelprotocol voor autonomieversterkende interventie’ doorloop je de stappen die de cliënten nemen. Lees meer over de tweedaagse cursus op www.rino.nl/497.

Klachten bij angst en depressie kun je op verschillende manieren behandelen. In gedragstherapie gaat de cliënt onder jouw begeleiding de confrontatie met de klacht aan.

Contact