Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Docentenworkshop: Inleiding didactische vaardigheden | cursus van 2 dagdelen

Als enthousiaste beroepsbeoefenaar wil jij natuurlijk jouw expertise overbrengen, maar als docent heb je andere vaardigheden nodig dan als therapeut. Goed onderwijs geven is een vak op zich. Een leuk en inspirerend vak, dat je moet ontwikkelen en onderhouden. Daarom bieden we jou kosteloos een cursus Didactische vaardigheden aan bestaande uit twee dagdelen.

Geef jij nog niet zo lang les bij RINO Amsterdam? Of wil jij je naast het zo goed mogelijk overbrengen van de inhoud, meer verdiepen in de leerbehoeften van de deelnemers en hierop inspelen? Dan sluit deze training bestaande uit twee dagdelen daar goed bij aan. Naast theorie is er ook ruimte voor oefenen en uitwisseling.

Tijdens de cursus:

  • Ervaar je hoe je een goed draaiboek gebaseerd op leerdoelen maakt.
  • Maak je kennis met diverse activerende werkvormen en weet je welke werkvormen passen bij welke doelen.
  • Krijg je meer inzicht in kenmerken van deelnemers en hoe je hier goed bij aan kunt sluiten.
  • Krijg je meer inzicht in de leerbehoeften van je deelnemers en leer je daar goed op in te spelen.
  • Versterk je jezelf in het omgaan met weerstand in de groep.


Criteria 

Alle docenten die op regelmatige basis lesgeven of les gaan geven bij RINO Amsterdam zijn welkom om deel te nemen aan deze (kosteloze) training. Om optimaal te kunnen profiteren van de training, is het van belang dat je beide dagdelen aanwezig kunt zijn. De verschillende trainingselementen komen namelijk mede door de groepsinteractie goed tot zijn recht. Tevens zal er een huiswerkopdracht gegeven worden tussen de twee lesmomenten.

Over docent Ruthie Werner

Naast haar werk als klinisch psycholoog en bestuurslid van de NVGzP is Ruthie sinds 2014 actief als docent voor de GZ-opleiding bij de RINO en voor afdeling nascholing. Zij heeft de trainersopleiding bij ICM gevolgd en is aangesloten bij NOBTRA.

Over docent Barbara Mulder

Barbara Mulder is Arbeids & Organisatiepsycholoog en heeft een grote passie voor slapen en trainen. Zij heeft veel cliënten weer goed leren slapen en veel behandelaren opgeleid tot slaapexperts. Barbara is actief bij RINO Amsterdam als docent, zowel bij de afdeling Nascholing als bij de GZ-opleiding. Barbara heeft de trainersopleiding bij het ICM gevolgd en is aangesloten bij NOBTRA. Zij vindt het leuk haar opgedane ervaring over te brengen aan andere docenten.

Deelname is gratis voor docenten van RINO amsterdam.

     

    Contact