Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Helpers en Helden

092.19.01
€ 225,-
inclusief lunch.
eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Helpers en Helden is een aanpassing van reguliere forensische Schemagerichte Cognitieve Therapie (SCT) ten behoeve van cliënten met een laag IQ en persoonlijkheidsproblematiek. Het behandelprogramma draagt bij aan het verminderen van probleem- en/of delictgedrag en het versterken van competenties en zelfgevoel bij cliënten, zodat zij gebruik blijven maken van hun interne en externe Helpers en Helden. Deze term verwijst naar gezonde kanten (modi) van de cliënt en hun steunsysteem.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor psychotherapeuten, vaktherapeuten en (GZ-) psychologen die een basisscholing afgerond hebben in de schematherapie en een groepsbehandeling (willen) bieden aan zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

doelstelling

Aan het eind van de cursusdag bent u in staat om de behandelmodule Helpers en Helden, Schemagerichte Cognitieve Therapie, toe te passen bij volwassen cliënten met een combinatie van persoonlijkheidsproblematiek en een lager IQ (zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking).

inhoud

bespreken belangrijkste pijlers van de Schemagerichte Cognitieve Therapie;
achtergrond en opzet van de aan de doelgroep aangepaste behandelmodule
diverse organisatorische aspecten voor het starten van deze behandelmodule;
voor welke cliënten is Helpers en Helden geschikt?
Bespreken en oefenen met technieken uit behandelfase 1 (herkennen van kanten/modi)
Bespreken en oefenen met technieken uit behandelfase 2 (CGT-technieken en experiёntiёle technieken

werkwijze

Een combinatie van kennisoverdracht en interactieve werkvormen.

verplichte literatuur

Hazel van den T., Didden R. Persoonlijkheidsstoornissen. In: Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (2016). Blz. 200-213
Keulen-de Vos, M., Frijters, K., Haga, T.J., Lansink, L., Strijbos, N., Vries, de E., Wilms, W. Helpers en Helden: Theorie Handleiding, Schemagerichte Therapie bij forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Kwaliteit Forensische Zorg, 2016. Blz 1-79 (zie: https://kfz.nl/resultaten/call-2014-25)

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire leergang 'Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ'. De volledige opleidingsroute bestaat uit de volgende cursussen:

De leergang vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen. Meer informatie over de leergang vindt u hier.

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact