Ook deze zomer kunt u bij de RINO weer inspirerende workshops volgen tegen een zeer aantrekkelijk tarief! 

Naast een groot aantal nieuwe workshops is ook een aantal succesvolle workshops van de vorige zomerRINO opnieuw ingepland.
Enkele nieuwe cursussen zijn bijvoorbeeld ‘Van genen tot gender’ of ‘Boeddha als eerste psychotherapeut’.

In de zomerRINO weken zijn 17 workshops ingepland in twee perioden: van maandag 30 juni t/m zaterdag 12 juli en van maandag 18 augustus t/m zaterdag 30 augustus. Bij mooi weer wordt de lunch op het dakterras geserveerd, met uitzicht op het Leidseplein. Na afloop schenken we daar graag een glaasje prosecco voor u in!

Hieronder volgt een overzicht van alle workshops. Voor meer informatie en inschrijving kunt u op de link klikken.

Overzicht workshops


Mindfulness en hartritme biofeedback: een paar apart

Een introductiedag waarop we een ontdekkingsreis maken op de paden van mindfulness en hartritmebiofeedback. Ervaren en zien hoe adem een rol speelt. Ontdekken wat de verschillen en overeenkomsten zijn bij de aanpak van affectdisregulatie bij de HartFocus-methode en bij mindfulness. Ervaren van HartFocus-bewegingsoefeningen en stoeien met de paradox van ‘streven-niet streven’ in de mindfulness-oefeningen.

Op deze dag zullen we, naast het zelf ervaren via oefeningen, ook aandacht besteden aan het klinisch werken met beide methodes en de wetenschappelijke achtergrond.www.rino.nl/137

Mijn gezin en ik
een therapeutisch familiespel

Het is niet altijd eenvoudig om gezinsleden met elkaar in gesprek te laten gaan. Soms is dit voor therapeuten zo'n obstakel in de behandeling dat ze er voor kiezen de kinderen niet mee te laten komen of ouders en kinderen apart te spreken. Een gemiste kans, want juist in de gezinsinteractie wordt zichtbaar waar de moeilijkheden en de oplossingen liggen. Mijn gezin en ik is een therapeutisch familiespel waarmee het hele gezin aan de hand van vragen, rollenspellen en creatieve doe-opdrachten spelenderwijs bij de behandeling wordt betrokken. Belangrijke gezinsthema's kunnen op een ontspannen maar gestructureerde wijze worden besproken of uitgewerkt. Mijn gezin en ik bestaat uit 2 spellen: Kennismaken en Veranderen. Kennismaken kan ingezet worden om het gezin te leren kennen, inzicht te ontwikkelen in de krachten en valkuilen van het gezin en gezamenlijk de hulpvraag in kaart te brengen. Veranderen kan worden gespeeld om het gezin nieuwe omgangsvormen en manieren van communiceren te laten ontdekken.

Mijn gezin en ik is een krachtig en effectief instrument voor alle hulpverleners die met kinderen en gezinnen werken. In deze workshop leren zij manieren om Mijn gezin en ik zo effectief mogelijk in te zetten in de eigen behandelingen. Deelnemers krijgen een exemplaar van het spel tijdens de workshop.
www.rino.nl/172

Holding en containment in organisaties
de veerkracht van groepen

Soms is het een raadsel dat in het ene team (of organisatie) zonder al te veel aansporing veranderingen kunnen worden doorgevoerd, verantwoordelijkheid wordt genomen en wordt samengewerkt en geïnnoveerd, terwijl dit in andere teams (of organisaties) weerbarstige processen zijn. Het kan dan de moeite lonen naar 'holding' en 'containment' te kijken. Holding (D.W. Winnicott) en containment (W.R. Bion) zijn bekende concepten uit de psychoanalyse en worden in deze workshop toegepast op het functioneren van organisaties en teams. Dit kan de deelnemers verrassende aanknopingspunten en nieuwe inzichten opleveren. Na afloop van de workshop zijn zij in staat de kernbegrippen holding en containment toe te passen op zichzelf, hun eigen rol, het eigen team en / of op de veranderingsprocessen die ze begeleiden.
www.rino.nl/346 

Narratieve hulpverlening
taal, metaforen en verhaal

Wat is de rol van taal in de psychotherapie? Op wat voor manieren kun je metaforen en beeldend taalgebruik adequaat inzetten in de behandeling? In deze workshop komen onder meer tekstanalyse en het maken van verhalen als onderdeel van de psychotherapie aan bod. De deelnemers oefenen intensief, als in een echte werkplaats. Aan de hand van filmfragmenten krijgt men handvatten om zorgvuldig aan te sluiten bij het wereldbeeld, het taaldomein en het woordgebruik van de cliënt. Ook wordt aandacht besteedt worden aan de plaats van het lichaam in psychotherapie: de narrativiteit van het lichaam. De narratieve systeemtherapie vormt het theoretische kader van de workshop.
www.rino.nl/366  

De Boeddha als eerste psychotherapeut

Uitgangspunten van het boeddhisme zoals de dood van het ego en het leegmaken van de geest lijken op het eerste gezicht niet makkelijk samen te gaan met de uitgangspunten van de psychotherapie. Toch kun je Boeddha ook lezen als een psychotherapeut avant la lettre, die verandering van affect, gedrag en cognitie nastreeft. Deze ZomerRINO cursus is er voor alle professionals die zoeken naar een goede balans in hun persoonlijk en professioneel leven. Empathische compassie, liefdevolle vriendelijkheid, vreugdevolle tevredenheid en meditatieve wijsheid zijn de ingrediënten voor een levendige, geïnspireerde en verdiepende beroepspraktijk. Een certificaat van deelname opent de weg voor een vervolgcursus.
www.rino.nl/396

 

Huiselijk geweld
oog voor slachtoffers en daders

Lange tijd was het taboe om bij huiselijk geweld slachtoffers en daders samen te zien. In sommige Amerikaanse staten is het zelfs nog steeds verboden het slachtoffer bij de behandeling van de dader te betrekken. Inmiddels is gebleken dat de scheidslijn tussen dader en slachtoffer lang niet altijd even duidelijk is. De dynamiek van het geweld is divers en vraagt daarom om behandeling op maat. Het is van belang veiligheidsafspraken goed af te stemmen op de relatiedynamiek en de daarin bestaande gevoeligheden. Is het wel altijd even verstandig om weg te gaan als je boos bent? En als het geweld is gestopt, ben je dan klaar met de behandeling? Vaak zijn de onderliggende destructieve patronen niet verdwenen of zijn de relatievaardigheden nog niet voldoende verbeterd.
www.rino.nl/611 

Schoolbreed gedragsvraagstukken aanpakken
Schoolwide Positive Behaviour Support

School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat. Een positief schoolklimaat bevordert leren en voorkomt gedragsproblemen. SWPBS werkt op basis van gedeelde waarden van de schoolgemeenschap, inclusief ouders en zorgpartijen. Er worden positieve situaties gecreëerd waarin voor medewerkers en leerlingen duidelijk is wat voor gedrag er van hen wordt verwacht. SWPBS werkt met data over situaties binnen de eigen school om gedragsvraagstukken te analyseren, aan te pakken en veranderingen door te voeren. SWPBS is een aanpak die antwoord kan geven op moeilijke onderwijssituaties.

SWPBS is gebaseerd op vijf pijlers:

 • SWPBS staat voor schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden.
 • Preventie staat centraal: zoveel mogelijk voorkomen van probleemgedrag.
 • Positieve insteek: versterken van goed gedrag aan de hand van heldere, eenduidige verwachtingen t.a.v. gedrag.
 • Planmatige aanpak op basis van data.
 • Er is sprake van partnerschap met ouders en samenwerking met de keten (zorg)

  Binnen SWPBS is sprake van een piramidaal model waarbij de basisondersteuning (het groene niveau) zo sterk is dat alle leerlingen er in principe van profiteren; in ieder geval minimaal 80-90%. Daarnaast is er een gelaagdheid van nog eens twee niveaus voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben (tijdelijk of langdurend).
  www.rino.nl/635

Schuld en schaamte

Voor specialisten op het gebied van traumaverwerking is het gesneden koek: schenk veel aandacht aan de schaamte van het slachtoffer. Maar in wezen zou elke behandelaar deze kennis als vanzelfsprekend in zijn achterhoofd moeten hebben tijdens een behandeling, want psychotherapie is bij uitstek een plek waar je schaamte verwacht. Schaamte kan, net als angst, een bron van weerstand zijn en de voortgang van een behandeling belemmeren. Datzelfde geldt voor schuld en voor sommige mensen zelfs voor trots: ik mag het niet hebben over wat ik goed gedaan heb. In deze workshop staat het omgaan met dergelijke zelfbewuste emoties centraal.
www.rino.nl/639

Mindful analyses
een methode voor coaching, counseling en therapie uitsluitend via internet

Steeds meer coaching en hulpverlening verloopt via het internet. Er is veel onderzoek gedaan en alles wijst er op dat het goed kan werken. Honderden websites voor diverse klachten en problemen zijn ontwikkeld, van alcoholverslaving tot eetproblemen, van depressie, opvoeding en soa's tot posttraumatische stress. Online werken is anders dan face to face hulpverlening en vergt dus ook andere competenties van de professional. Maar waar hebben we het dan precies over?
www.rino.nl/644 

Van genen tot gender
een introductie in genderdysforie

De GGZ is in beweging: een deel van de zorg wordt naar de eerstelijnszorg verplaatst en de complexere aandoeningen worden geclusterd in de tweede lijn. Een van de weinige seksuologische condities die in de tweede lijn behandeld blijft is genderdysforie. In de praktijk zullen met name tweedelijns GGZ-professionals steeds meer genderidentiteitsproblematiek moeten meewegen in hun diagnostiek en behandeling van complexe psychopathologie. Binnen de afdeling gen-derdysforie van het VUmc wordt op interdisciplinaire wijze wetenschap en zorg verleend aan deze groep mensen. Tijdens deze introductie-cursus komen vragen aan bod als: wat houden de behandelingen in en wat is het effect? Wat zijn de (ethische) grenzen aan transgenderzorg?
www.rino.nl/646

Tegen de zon inkijken
doodsangst en hoe die te overwinnen

Vanaf jonge leeftijd is het besef van onze eindigheid sluimerend aanwezig. Volgens Yalom, een bekende Amerikaanse psychiater en psychotherapeut, ondernemen we diverse pogingen om de angst daarvoor te bezweren en aan de illusie vast te houden dat we onsterfelijk zijn. Een ernstige ziekte, het verlies van een naaste, een ongeluk of een ramp kunnen de angst voor de dood op de voorgrond brengen. Deze doodsangst kan zich op verschillende manieren manifesteren. Bij deze tweedaagse WinterRINO workshop zal het thema doodsangst vanuit psychoanalytisch, systeemtheoretisch en existentieel perspectief en vanuit wetenschappelijk onderzoek belicht worden. De titel is geleend van het, gelijknamige, boek van Irvin D. Yalom, en is een vertaling van een spreuk van Francois de Rochefoucauld: Le soleil ni la mort se peuvent regarder en face. 
www.rino.nl/660

Vriendelijke vragen
narratieve systeemtherapie

Hoe geef je als hulpverlener je gesprekken kenmerken als vitaliteit, frisheid, groei en warmte mee? In deze ZomerRINO workshop leren deelnemers 'vriendelijke vragen' te stellen, die de cliënt in een positie van deskundigheid brengen. De beperkende effecten van het probleemverhaal leren zij verminderen en de cliënt leert het gewenste verhaal zo te vertellen dat het beter in zijn/haar leven past. De deelnemers leren aan den lijve wat het effect is van het stellen van 'vriendelijke vragen'.
www.rino.nl/662

Difficult Conversations

Met de beste intenties coach je een hardleerse cliënt, of je stelt al je geduld op de proef om een goed gesprek met die lastige puber te voeren. Je wilt neutraal zijn, maar merkt dat je stem ongewild bestraffend of neerbuigend klinkt. Soms zie je als een berg tegen een gesprek op: iemand ontslag geven, salarisverhoging vragen, de confrontatie met een ontevreden klant... Ontstemd of verongelijkt gedrag bevestigt in een split second je overtuiging dat de ander niet zal meewerken, z’n hakken in het zand zet of je niet serieus neemt. Je staat dan voor het lastige dilemma: erover beginnen, of beter van niet?
In deze workshop krijg je een structuur aangereikt en leer je tools hanteren om creatief met dat soort lastige situaties om te gaan. Voor het voeren of begeleiden van lastige gesprekken stellen we in deze workshop drie onderwerpen centraal:

a. Het werken aan jezelf: hoe blijf je gefocust, trouw aan je doel en je bewust van je gevoelens; b. Het ontwikkelen of het versterken van een houding van nieuwsgierigheid, onderzoek en leren; c. Het ontwikkelen van een interventiearsenaal rondom de drie onderwerpen die bij uitstek het gesprek bemoeilijken: 

 • de feitenkwestie: de strijd wie gelijk heeft en wat er feitelijk gebeurd is;
 • de gevoelskwestie: moeilijke gesprekken gaan niet alleen gepaard met emoties – emoties zijn een wezenlijk onderdeel van een conflict. Moeilijke en makkelijk hanteerbare gevoelens zijn verschillend voor verschillende personen. Je onderzoekt in deze workshop de invloed van je emotionele footprint;
 • de identiteitskwestie: een gesprek is vaak moeilijk omdat het ook over jezelf gaat. Als je zelfbeeld wordt aangetast, kan dat je uit balans brengen. Je onderzoekt in deze workshop de invloed van je behavioral footprint.
  www.rino.nl/674

Pessotherapie: een introductie

Pessotherapie of PBSP (Pesso-Boyden System Psychomotor) is een vorm van ervaringsgerichte therapie ontwikkeld vanuit de dans door het echtpaar Pesso-Boyden. In de laatste 40 jaar is de methode door Al Pesso doorontwikkeld tot een volwaardige psychotherapie. In Nederland zijn ruim 100 psychiaters, psychotherapeuten, gz-psychologen en psychomotorisch therapeuten opgeleid, die de Pessotherapie met groot succes praktiseren. Ervaren, maar ook leren, doen we met ons lichaam. In die zin sluit Pessotherapie intuïtief aan bij de recente theorie omtrent de spiegelneuronen. In deze ZomerRINO workshop maakt u 'aan den lijve' kennis met de beginselen van de Pessotherapie.
www.rino.nl/678

Provocatief Coachen
onorthodox, plezierig en effectief

Als professioneel therapeut of coach vraag je veel van jezelf om de cliënt verder te helpen. Soms misschien wel iets té veel... Herken je dit?

 • Terwijl jij je in het zweet werkt, leunt de cliënt comfortabel achterover (of op jouw stevige schouders);
 • Je loopt op eieren, uit angst om de cliënt te beschadigen;
 • Je houdt je eigen mening liever maar voor je, dat is immers niet professioneel;
 • Het is weer even geleden dat je onder werktijd hard gelachen hebt.

Op één of meer van deze punten bingo? Wees dan welkom bij de 'Inleiding Provocatief Coachen'! Deze methodiek is een directe afgeleide van de 'Provocative Therapy', ooit ontwikkeld door meestertherapeut Frank Farrelly in reactie op de non-directieve therapie. Maak kennis met een onorthodoxe aanpak, die verrassend plezierig en effectief blijkt te zijn.
www.rino.nl/699

Omgaan met de goedpraters van de cliënt in de behandeling
opsporen, uitlichten en overbodig maken door de therapeut

Als therapeut kom je goedpraters tegen op verschillende terreinen. Herkenbaar zijn bijvoorbeeld ouders die niet in staat zijn om hun kind duidelijke grenzen te geven en afzien van hun schuld- of schaamtegevoelens door hun kind extreem te noemen (child blaming). Ook daders van huiselijk geweld gebruiken regelmatig goedpraters. Geweld wordt door hun vaak goedgepraat door het slachtoffer gedrag toe te schrijven waarmee de dader het bloed onder de nagels wordt weggehaald. Een zeden-delinquent die een kind heeft misbruikt gebruikt vaak de goedprater dat hij/zij een gevoelige gever is die het om liefde hunkerend kind wegwijs maakt in de wereld van de seksualiteit.
De belangrijkste functie van ‘een goedprater’ is het achteraf schoonwassen van het schuldgevoel als je iets gedaan hebt wat je niet zo ‘deftig’ vindt en dat via allerlei excuses probeert goed te praten. Helaas leert de praktijk dat hoe lang hoe meer, vooral bij agressieve (zeden)delinquenten goedpraters vooraf al kunnen dienen als smeerolie voor het onwenselijke gedrag.
Een belangrijk nadeel van goedpraters voor de cliënt zelf is dat zij het inzicht in de eigen onvolkomenheden blokkeren. Een voorbeeld hiervan is een man die zich schuldig maakt aan agressief gedrag om zijn doel te bereiken omdat hij niet in staat is zijn doel op een meer constructieve manier te bereiken (onder invloed van zijn negatieve kerncognitie).
In deze workshop worden allerlei goedpraters aan de hand van praktijkvoorbeelden besproken. Er wordt geoefend met het therapeutisch ‘aanpakken’ van goedpraters. In de workshop wordt ook ingegaan op de eigen goedpraters van de therapeut, juist wanneer zij onvermoed een belemmering vormen om adequaat om te gaan met de goedpraters van de cliënt.
www.rino.nl/753  

Psychosomatische klachten bij baby's en peuters
signaal van een bedreigde ontwikkeling bij jonge kinderen

Veel spugen, niet willen eten, aanhoudend huilen, niet slapen, moeilijk gedrag of obstipatie: deze problemen bij jonge kinderen van nul tot vier jaar gaan vaak samen met onderliggende problemen zoals een verstoorde ouder-kindrelatie. Het herkennen van factoren die een normale ontwikkeling van het kind bedreigen staat centraal in deze cursus. Die factoren kunnen bijvoorbeeld aanhoudende stress, (psycho)trauma tijdens de zwangerschap en bevalling, pre- en dysmaturiteit en/of een chronische aandoening zijn. Na afloop kunnen de deelnemers veelvoorkomende fysieke klachten van jonge kinderen interpreteren naar oorzaak en gevolg en daarnaar handelen.
www.rino.nl/780